Geschiedenis

Albrandswaard was oorspronkelijk een hoge heerlijkheid, gelegen op een opgeslibd en later bedijkt stuk land in de Riederwaard aan de Zuidwestelijke punt van het eiland IJsselmonde. De eerste vermelding dateert van 1201. Graaf Dirk VII van Holland bevestigt dan de gift van Walterus van Eggemunde en Antonius de Gelmen, bestaande uit het goed Albrandswaard in het land van Putten, aan de abdij ter Does bij Brugge in Vlaanderen.

Als ambacht en voormalige gemeente heeft Albrandswaard bestaan tot 1841. Albrandswaard ging toen op in Poortugaal. In 1985 ontstond een nieuwe gemeente Albrandswaard door een fusie van Rhoon en Poortugaal. Door een grenscorrectie kwam een deel van Poortugaal niet in de gemeente Albrandswaard te liggen maar in Hoogvliet.

Voorheen zelfstandige gemeenten

De huidige gemeente Albrandswaard omvat twee woonkernen die vóór 1985 zelfstandig waren:

De archieven van deze voormalige gemeenten liggen, net als die van Albrandswaard, in het Stadsarchief Rotterdam.

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een kleine collectie archieven van Albrandswaard. Daar staat tegenover dat het archief van de Hoge Heerlijkheid Albrandswaard wel het oudste stuk bevat dat het Stadsarchief Rotterdam bewaart: het stamt uit 1201. Van Rhoon en Poortugaal zijn grotere collecties aanwezig. U kunt de archieven inzien op de studiezaal.

Stamboomonderzoek

Doorzoek en bekijk de burgerlijke stand akten van Albrandswaard via Zoeken op personen. Gegevens van vóór 1811 over de inwoners van Albrandswaard vindt u in de kerkelijke registers van Poortugaal.

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Albrandswaard. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).