Geschiedenis

Tijdens de vroege middeleeuwen bestond het huidige grondgebied van de gemeente Barendrecht uit drie verschillende ambachten (rechtsgebieden), namelijk Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse.

Hoe en wanneer die ambachten zijn ontstaan, is onduidelijk. Vast staat dat in de vroege 14e eeuw de heerlijkheden West-Barendrecht en Oost-Barendrecht een leen waren van de Hollandse graaf. Carnisse echter werd in leen gehouden van de heerlijkheid De Merwede, die in 1604 door de heer Van Boetzelaer aan Dordrecht werd verkocht. De drie ambachten, dus de jurisdictie waar de heer zijn rechten mocht laten gelden, kregen nauwkeuriger vorm bij de bedijking van 1483. Toen kreeg het grondgebied min of meer de huidige vorm.

In de Franse tijd werden de ambachten voor de eerste keer samengevoegd tot één gemeente. Deze situatie duurde maar kort. Op 1 januari 1837 werden oost en west opnieuw herenigd en ontstond de gemeente Barendrecht zoals we die nog steeds kennen. In 2008 zijn de archieven van de gemeente Barendrecht overgebracht maar het Stadsarchief Rotterdam.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Een groot deel van de dorpsarchieven is in de loop van de tijd verloren gegaan. Het oudste bewaard gebleven deel is een register van het ambacht West-Barendrecht waarin hypotheken, transportakten en andere zaken werden ingeschreven die bij schout en schepenen waren gepasseerd. Dit register begint in 1611. Het archief van Barendrecht vanaf 1812 is voor een groot gedeelte wel bewaard gebleven.

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Het Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Barendrecht. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Er is momenteel nog niet veel digitaal beschikbaar van de burgerlijke stand Barendrecht. Bekijk het complete overzicht op de informatiepagina burgerlijke stand. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.