Uw zoekacties:
x1270 Archieven van de ambachten en gemeenten Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1270 Archieven van de ambachten en gemeenten Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording
Geschiedenis van de ordening en de beschrijving
1270 Archieven van de ambachten en gemeenten Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek
Inhoud en structuur van het archief
Geschiedenis van de ordening en de beschrijving
Titel:
Geschiedenis van de ordening en de beschrijving
In het archief van de gemeente Strevelshoek bevinden zich vanaf 1817 ingekomen stukken.
Deze werden per jaar, chronologisch op datum en niet voorzien van een doorlopend volgnummer, bijeen gehouden. Over het jaar 1845 is slechts een register van ingekomen stukken aanwezig, dat een alfabetische klapper bezit. De stukken over dat jaar zijn voorzien van een nummer. Het register gaf een nummer van volgorde van de secretarie, terwijl tevens het nummer van verzending werd aangetekend. De uitgaande stukken werden vanaf 1822 in een correspondentieboek ingeschreven. Het archief van de gemeente Rijsoord bevat vanaf 1814 ingekomen stukken, die per jaar chronologisch op datum bijeen worden gehouden. De uitgaande stukken werden in correspondentieboeken ingeschreven. Het archief van de gemeente Rijsoord en Strevelshoek werd op dezelfde wijze als van de afzonderlijke gemeenten Rijsoord en Strevelshoek behandeld. Daar is een register van ingekomen stukken, waarin aangetekend wordt het nummer op ieder stuk vermeld en van de volgorde van de secretarie.
De uitgaande stukken krijgen een nummer van verzending. Het register is voorzien van een alfabetische klapper.
De ingekomen stukken van Ridderkerk zijn vanaf 1811 tot 1921 gerangschikt naar de datum van ontvangst of naar de datum van het stuk tot jaarlijkse series. De registratie van de ingekomen stukken vangt in 1845 aan. In het register wordt het nummer aangetekend, dat op ieder stuk is gesteld en het nummer van de volgorde van de secretarie. Voorts worden op het blad aanwijzingen van de expeditie gegeven, datum van verzending der stukken en het nummer, waaronder het stuk is verzonden.
Voor in het register is een alfabetische trefwoordenindex, waar verwezen wordt naar de volgnummers der ingekomen stukken.
Vanaf 1862 is een dagregister, waarin de stukken chronologisch zijn ingeschreven en voorzien worden van een doorlopend volgnummer, in gebruik. In dit register wordt niet de plaats van de stukken aangegeven; hier is dus sprake van het agendastelsel. Daarnaast wordt in een apart register de ingekomen brief ingeschreven. Zo zijn er registers, waarin uitsluitend b.v. Armenzaken worden ingeschreven.
Daaruit blijkt onder welk nummer het ingekomen stuk in het dagregister wordt vermeld. In een aparte kolom wordt aangegeven welk nummer op ieder stuk is gesteld. In ieder register is een alfabetisch trefwoordenregister aanwezig. Tot 1921 vond deze wijze van registratie plaats. De uitgaande stukken worden in correspondentieboeken ingeschreven.
Tot 1853 wordt alle correspondentie chronologisch, voorzien van een doorlopend volgnummer, in het boek opgenomen. Daarna komen vier correspondentieboeken in gebruik. Deze zijn voorzien van de letters A, B, C en D. Voorin wordt vermeld over welke zaken correspondentie in de boeken te vinden is. Ook deze brieven zijn voorzien van een doorlopend volgnummer. Tot 1921 werden de uitgaande stukken op deze wijze vastgelegd. In de jaren 1921 en 1922 worden getypte kopieën van uitgaande brieven, voorzien van nummer en afdeling, in brievenboeken bijeen gehouden, gerangschikt op datum.
In 1922 ondergaat het registreren van ingekomen en uitgaande stukken een radicale verandering. Voor iedere zaak wordt een omslag aangelegd, waarop een volledige omschrijving plaats vindt. Deze zaak krijgt een nummer, welke op alle stukken vermeld wordt. Tevens wordt aangegeven onder welke rubriek de zaak in de klapper te vinden is. Op de omslag worden alle ingekomen en uitgaande stukken ingeschreven. In een afzonderlijke klapper worden de stukken chronologisch ingeschreven. Tevens worden de zaken onder de daarvoor bestemde rubrieken van trefwoorden aangegeven. Deze wijze van registreren wordt per jaar gedaan. Voor ieder jaar is een klapper aanwezig. We zien echter, dat de correspondentie over bepaalde zaken over meerdere jaren bijeen gehouden wordt. In 1943 werd overgegaan tot de invoering van het registratuurstelsel van Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ten opzichte van de archieven van de bedrijven is de invoering van het decimale registratuurstelsel op een later tijdstip ingesteld.
In het archief zijn diverse inventarissen aanwezig, t.w.: Inventaris van het Oud-archief van Ridderkerk en van het archief van schepen van Ridderkerk. Daarin is vermeld, welke stukken naar het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage en naar de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn overgebracht.
Ook zijn aanwezig oude inventarissen van het archief van de voormalige gemeenten Rijsoord, Strevelshoek en Rijsoord en Strevelshoek, alsmede van de gemeente Ridderkerk. Deze zijn in 1879 vervallen, doordat door de heer J.H. Hingman het archief opnieuw geïnventariseerd en beschreven is over de periode 1813 tot 1879.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen
Bijlagen
Aantekening
Kenmerken
Datering:
1429 - 1942 (1952)
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de ambachten en gemeenten Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek, 1579 - 1942 (1952)
Auteur:
J.W.A. van der Blom
Plaats van uitgave:
Ridderkerk
Jaar van uitgave:
2006
Overheid of particulier:
Overheid
Trefwoorden:
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS