Uw zoekacties:

524 Archief van de G.Ph.Verhagen-Stichting en stukken van: B.V. Vereenigde Industrieen Rotterdam, administratiekantoor V.I.R., Familie Verhagen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
524 Archief van de G.Ph.Verhagen-Stichting en stukken van: B.V. Vereenigde Industrieen Rotterdam, administratiekantoor V.I.R., Familie Verhagen
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Titel:
Geschiedenis van de archiefvormer
In het jaar 1950 is het fonds opgericht door Goris Philippus Verhagen (1878-1961) met als doelstelling gelden uit het kapitaal van het fonds ten goede te laten komen 'aan de behartiging van sociale, culturele en andere algemeen maatschappelijke belangen in het Koninkrijk en hetgeen daarvoor bevorderlijk kan zijn'.
In de praktijk is de subsidiëring vooral aan Rotterdamse instellingen ten goede gekomen.
Bij testament benoemde Verhagen in 1959, na ruime voorzieningen ten behoeve van familie en liefdadige instellingen, de G.Ph. Verhagen-Stichting tot enig erfgenaam. Na zijn overlijden kwam de stichting in het bezit van het aandelenpakket in de Vereenigde Industrieën Rotterdam v/h Ph. Verhagen & Zoon (VIR) en de certificaten van aandelen in NV Administratiekantoor V.I.R. In de periode 1950-1980 is de administratie van de aandelen van de Vereenigde Industrieën Rotterdam v/h Ph. Verhagen & Zoon in handen geweest van de NV Administratiekantoor V.I.R.
Na het overlijden van de stichter vond de eerste vergadering van het bestuur van de G.Ph. Verhagen-Stichting op 21 augustus 1961 plaats. De stichting was vrijgesteld van omzet- en vennootschapsbelasting. In 1962 werd de status verkregen van rechtspersoon met een maatschappelijk doel, op grond van de Successiewet 1956.
Sinds het jaar 1976 heeft de stichting een speciale band met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo werden bijzondere lezingen, die bekendheid genoten onder de naam G.Ph. Verhagen-lezingen/lectures, door de stichting gefinancierd. Ook verleent het fonds financiële ondersteuning voor medische onderzoeken. Last but not least, de financiering van de G.Ph. Verhagen-leerstoel aan de faculteit Historische en Kunst-Wetenschappen komt voor rekening van de stichting.
Het kapitaal van de stichting bestond voornamelijk uit de rechten op het bedrijf van de familie Verhagen: de Vereenigde Industrieën Rotterdam NV v/h Ph. Verhagen & Zoon. Begonnen als een kleine kousenbreierij, ging het bedrijf zich omstreeks 1908 ook toeleggen op de fabricage van gloeikousen voor de gasverlichting. Deze activiteit mondde later uit in de productie van metaaldraadlampen, gloeilampen en verlichtingselementen. De textielpoot van het bedrijf bracht toen voornamelijk tricotage (machinaal vervaardigde gebreide goederen) op de markt.
In de periode 1966-1970 is de gloeilampenfabriek aan Philips verkocht en sloot de textielfabriek zijn poorten. Thans is op die plaats aan de Oudedijk in Kralingen, waar beide bedrijfsactiviteiten plaatsvonden, een supermarkt te vinden. De VIR NV werd na het afstoten van de productie omgezet in de VIR BV en ging sindsdien door het leven als een fiscale beleggingsinstelling. Uiteindelijk is deze VIR BV in 1996 ontbonden.
Het vermogen kwam toen rechtstreeks in handen van de G.Ph. Verhagen-Stichting.
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan:
M. van der Velden, '50 Jaar G.Ph. Verhagen-Stichting (1950-2000) en 80 jaar Vereenigde Industrieën Rotterdam (VIR) (1917-1997), in: Rotterdams Jaarboekje 1999, p. 420-440.
Idem, 50 Jaar G.Ph. Verhagen-Stichting (1950-2000) en 80 Jaar Vereenigde Industrieën Rotterdam (VIR) (1917-1997) (Rotterdam 2000) [geactualiseerde versie van bovenstaand artikel].
Gegevens over stichting, bedrijf en familie Verhagen zijn voorhanden in de verzamelingen van het Gemeentearchief Rotterdam, zoals in kranten, collectie Stam en portretverzameling.
Op documenten in het archief die jonger zijn dan dertig jaar ligt een embargo.
Deze stukken zijn alleen beschikbaar voor raadpleging na toestemming van het stichtingsbestuur.
Geschiedenis van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen