Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Lees meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal op deze pagina.

beacon
360  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-1 Kaart van een deel van IJsselmonde, met onder andere: Feijenoord, Varkenoord, Karnemelksland en Dirk-Smeetsland. De scheiding tussen de baljuwschappen Putten en Zuid-Holland is aangegeven.
Nummer:
G-1
Titel:
Caerte ende metinge gedaen ende gemaekt bij mijn ondergeschreeven lantmeter voor ordre en ten behoeven van de Graefflijckhijt van Hollandt
Beschrijving:
Kaart van een deel van IJsselmonde, met onder andere: Feijenoord, Varkenoord, Karnemelksland en Dirk-Smeetsland. De scheiding tussen de baljuwschappen Putten en Zuid-Holland is aangegeven.
Datering:
26-07-1646
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Annotatie:
Wordt Top. Atlas II 162.01; Zie suppl. II 162.01. Een transcriptie van de tekst op de kaart staat in de inventaris van Scheffer, eerste verzameling. Hierin beschrijft de landmeter zijn opdracht van de grafelijkheid van Holland. Getekend 26 juli 1646, zonder de naam van de vervaardiger.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1975-276 Oostelijk gedeelte van de Dorpsstraat in IJsselmonde, bij de Bovenstraat. Op straat staan ouders met hun kinderen, waarschijnlijk families die bij de winkels horen.
Nummer:
1975-276
Beschrijving:
Oostelijk gedeelte van de Dorpsstraat in IJsselmonde, bij de Bovenstraat. Op straat staan ouders met hun kinderen, waarschijnlijk families die bij de winkels horen.
Toegangsnummer:
4187
Collectie:
Vroege foto's
Vervaardiger:
Jacobus Hendrik (J.H.) Spoormaker
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1975-277 Interieur van de Hervormde Kerk te IJsselmonde aan de Benedenstraat.
Nummer:
1975-277
Beschrijving:
Interieur van de Hervormde Kerk te IJsselmonde aan de Benedenstraat.
Toegangsnummer:
4187
Collectie:
Vroege foto's
Vervaardiger:
Onbekend
Annotatie:
Identiek: XXXI-664-2.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-95c Getekende algemene situatiekaart met aanduiding van de aangenomen richtingen voor de brug bij IJsselmonde. Gemerkt C.
Nummer:
F-95c
Titel:
Spoorweg verbinding van Rotterdam met Belgie. Algemeene Situatie-kaart aanduidende de aangenomen rigtingen voor de Brug te IJsselmonde
Beschrijving:
Getekende algemene situatiekaart met aanduiding van de aangenomen richtingen voor de brug bij IJsselmonde. Gemerkt C.
Datering:
1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
86x112
Annotatie:
C. `Bijlage N° 5. Behoorende bij het verslag over de voorgestelde Spoorweg-verbinding van Rotterdam met België ingediend door de Commissie benoemd door Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam bij missive van den 15 Julij 1857 N° 905.[get.].' `Aldus opgemaakt onder de leiding van den Heer I.G.W. Fijnje door ons ondergeteekenden [get.]'.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-95d Getekende kaart van de opneming van de aangenomen richtingen voor de brug bij IJsselmonde. Gemerkt D.
Nummer:
F-95d
Titel:
Spoorweg verbinding van Rotterdam met Belgie. Opneming der rigtingen aangenomen voor de brug te Ysselmonde
Beschrijving:
Getekende kaart van de opneming van de aangenomen richtingen voor de brug bij IJsselmonde. Gemerkt D.
Datering:
1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
60x90
Annotatie:
D. `Bijlage N° 6. Behoorende bij het verslag over de voorgestelde Spoorwegverbinding van Rotterdam met België ingediend door de Kommissie benoemd door Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Rotterdam bij missive van den 15 Julij 1857 N° 905.[get.].' `De opnemingen zijn gedaan in de maand September 1857 onder de leiding van den Heer I.G.W. Fijnje door ondergeteekenden [get.]'.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-95d-1 Getekende kaart van de opneming van de aangenomen richtingen voor de brug bij IJsselmonde. Gemerkt D 1.
Nummer:
F-95d-1
Titel:
Spoorweg verbinding van Rotterdam met Belgie. Profillen van de rivier de Maas bij Ysselmonde met ontwerp van Brug
Beschrijving:
Getekende kaart van de opneming van de aangenomen richtingen voor de brug bij IJsselmonde. Gemerkt D 1.
Datering:
1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
D 1. `Bijlage N° 7. Behoorende bij het verslag over de voorgestelde Spoorwegverbinding van Rotterdam met Belgie ingediend door de Kommissie benoemd door Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Rotterdam bij missive van den 15 Julij 1857 N° 905.[get.].' `Aldus opgemaakt onder de leiding van den Heer I.G.W. Fijnje door ons ondergeteekenden [get.]'.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-95d-2 Profieltekening bij de voorgestelde Spoorweg verbinding van Rotterdam met België. Profiel van de rivieren de Maas en de IJssel bij de Stormpolder met het ontwerp van een brug. Gemerkt D 2.
Nummer:
F-95d-2
Titel:
Spoorweg verbinding van Rotterdam met Belgie. Profil van de rivieren de Maas en de Yssel bij den Stormpolder met ontwerp van brug
Beschrijving:
Profieltekening bij de voorgestelde Spoorweg verbinding van Rotterdam met België. Profiel van de rivieren de Maas en de IJssel bij de Stormpolder met het ontwerp van een brug. Gemerkt D 2.
Datering:
1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
D 2. `Bijlage N° 8. Behoorende bij het verslag over de voorgestelde Spoorwegverbinding van Rotterdam met Belgie ingediend door de Kommissie benoemd door Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Rotterdam bij missive van den 15 Julij 1857 N° 905.[get.].' `Aldus opgemaakt onder de leiding van den Heer I.G.W. Fijnje door ons ondergeteekenden [get.]'.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-17-1 Uittreksel uit het kadastrale plan van de Gemeente IJsselmonde, sectie A, met tekening van de creosoteerfabriek en de photogene oliefabriek op de grond op het eiland Feijenoord die door de gemeente Rotterdam in erfpacht is uitgegeven.
Afmeting:
44x56
Nummer:
G-17-1
Titel:
Uittreksel van het kadastrale plan der Sectie A van de Gemeente IJsselmonde
Beschrijving:
Uittreksel uit het kadastrale plan van de Gemeente IJsselmonde, sectie A, met tekening van de creosoteerfabriek en de photogene oliefabriek op de grond op het eiland Feijenoord die door de gemeente Rotterdam in erfpacht is uitgegeven.
Datering:
1859
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gewaarmerkt G.S. Pieters en Christiaan Mirandolle. Bij inkomend nummer 467/1859.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-17-2 Uittreksel uit het kadastrale plan van de Gemeente IJsselmonde, sectie A, met tekening van de creosoteerfabriek en de photogene oliefabriek op de grond op het eiland Feijenoord die door de gemeente Rotterdam in erfpacht is uitgegeven.
Nummer:
G-17-2
Titel:
Uittreksel van het kadastrale plan der Sectie A van de Gemeente IJsselmonde
Beschrijving:
Uittreksel uit het kadastrale plan van de Gemeente IJsselmonde, sectie A, met tekening van de creosoteerfabriek en de photogene oliefabriek op de grond op het eiland Feijenoord die door de gemeente Rotterdam in erfpacht is uitgegeven.
Datering:
1859
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gewaarmerkt G.S. Pieters, C. Mirandolle. Ondertekend op 22 juli 1859 door de Landmeter van het Kadaster, W.J. Paardekooper. Bij inkomend nummer 467/1861.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-14 Kadastrale kaart van een gedeelte van sectie A, van Gemeente IJsselmonde aantonende de ligging van de creosoteer- en fotogene oliefabriek op Feijenoord.
Nummer:
G-14
Afmeting:
45x60
Beschrijving:
Kadastrale kaart van een gedeelte van sectie A, van Gemeente IJsselmonde aantonende de ligging van de creosoteer- en fotogene oliefabriek op Feijenoord.
Datering:
22-07-1859
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Vervaardiger:
W.J. Paardekooper
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 16 februari 1860, met bijlage 58c, met a,b en d-h. Bij inkomend nummer 4224/1859.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-101 Calque op linnen van de tekening van de Staatsspoorweg, gedeelte Rotterdam - Dordrecht. Lengteprofiel van de Hollandse Spoorweg tot de Hillepolder. Lijn 1 sectie 1.
Nummer:
F-101
Titel:
Staatsspoorwegen Lyn I Sectie N° 1. Gedeelte Rotterdam Dordrecht. Lengte Profil van den Hollandsche Spoorweg tot den Hillepolder
Beschrijving:
Calque op linnen van de tekening van de Staatsspoorweg, gedeelte Rotterdam - Dordrecht. Lengteprofiel van de Hollandse Spoorweg tot de Hillepolder. Lijn 1 sectie 1.
Datering:
1864
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink nr. 4265/1864. Ingezonden bij brief van den 5de September 1864 N° 697 door den Eerstaanwezend Ingenieur bij de Staatsspoorwegen (get.) Michaëlis. Behoort bij kantschrift dd 17 September 1864 N° 1518 De Ingenieur in algemeene dienst (Get.) J.A. Kooi.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000 1:50
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-21 Kadastrale kaart van gronden op Feijenoord, bij de Nieuwe Maas, behorende bij het verzoek van de heren Hudig en Pieters om continuatie voor hun firma van het recht van opstal voor de tijd van drie jaar, verleend voor de Photogene Oliefabriek.
Nummer:
G-21
Titel:
Gemeente IJsselmonde Sectie A
Beschrijving:
Kadastrale kaart van gronden op Feijenoord, bij de Nieuwe Maas, behorende bij het verzoek van de heren Hudig en Pieters om continuatie voor hun firma van het recht van opstal voor de tijd van drie jaar, verleend voor de Photogene Oliefabriek.
Datering:
1864
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
36,5x54
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 3 maart 1864, met bijlage 96e, met a-c en f, en g. Afgegeven aan den Heeren Hudig en Pieters op derzelver verzoek van den 23 november 1863.
Onderwerpen:
Hudig & Pieters
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXI-663 De Nederlands Hervormde Kerk aan de Benedenstraat in IJsselmonde.
Nummer:
XXXI-663
Beschrijving:
De Nederlands Hervormde Kerk aan de Benedenstraat in IJsselmonde.
Datering:
circa 1870
Toegangsnummer:
4187
Collectie:
Vroege foto's
Vervaardiger:
Jan (J.) Kuipers
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-28 Kadastrale kaart behorende bij de akte van overeenkomst tussen de Gemeente Rotterdam en pakhuismeesteren, wegens grond op Feijenoord.
Nummer:
G-28
Titel:
Kaart behorende bij de Acte van Overeenkomst tusschen de Gemeente Rotterdam en Pakhuismeesteren in dato 31 julij 1865
Beschrijving:
Kadastrale kaart behorende bij de akte van overeenkomst tussen de Gemeente Rotterdam en pakhuismeesteren, wegens grond op Feijenoord.
Datering:
08-05-1865
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
44x56
Annotatie:
Kaart behoort bij de Akte van Overeenkomst tussen de Gemeente Rotterdam en Pakhuismeesteren, in dato 31 juli 1865. Opgemeten en opgemaakt door de Landmeter bij het kadaster, te Dordrecht op 8 mei 1865, M. Compris.
Onderwerpen:
Pakhuismeesteren (veembedrijf)
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-109 Calque op papier van een ontwerp van de Staatsspoorweg van de Hoge Boezem naar IJsselmonde.
Nummer:
F-109
Afmeting:
32,5x103,5
Beschrijving:
Calque op papier van een ontwerp van de Staatsspoorweg van de Hoge Boezem naar IJsselmonde.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 12 september 1867 met bijlage nr. 522 e met a-d, f, m.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-111 Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5. No. 2.
Afmeting:
83,5x371,5
Nummer:
F-111
Titel:
Staatsspoorwegen Lyn I sectie I. Lengte Profil van Zwijndrecht tot Rotterdam
Beschrijving:
Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5. No. 2.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
N° 2. Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 8 augustus 1867 met bijlage nr. 424 c met a-b, d-g. Ingezonden bij brief van 22 juli 1867 no. 722 door de eerstaanwezend ingenieur Michaëlis. Ingezonden bij brief van de hoofd ingenieur I.A. Kool op 3 augustus 1867. No. 1609.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:50 1:5000
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-112 Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5. No. 3.
Nummer:
F-112
Titel:
Gedeelte Dordrecht - Rotterdam
Beschrijving:
Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5. No. 3.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
61,5x77
Annotatie:
N° 3. Staatsspoorwegen Lijn I Sectie I. Behoort bij brief van 22 juli 1867 no. 722 door de eerstaanwezend ingenieur Michaëlis. Ingezonden bij brief van de hoofd ingenieur I.A. Kool op 3 augustus 1867. No. 1609. Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 8 augustus 1867 met bijlage nr. 424 e met a-d, f- g.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-113 Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5.
Nummer:
F-113
Titel:
Staatsspoorwegen. Lijn I Sectie I
Beschrijving:
Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Afmeting:
40,5x90,5
Annotatie:
N° 4. Behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 8 augustus 1867 met bijlage nr. 424 f met a-e, g. Opgemaakt en ingezonden bij brief van 22 juli 1867 no.722 door de eerste ingenieur Michaëlis. Ingezonden bij brief van de hoofd ingenieur I.A. Kool op 3 augustus 1867. No. 1609. No. 4
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-114 Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5.
Afmeting:
62x94
Nummer:
F-114
Titel:
Staatsspoorwegen Lijn I Sectie N° I. Brug over de Nieuwe Maas bij IJsselmonde
Beschrijving:
Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
N° 5. Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 8 augustus 1867 met bijlage nr. 424 g met a-f. Opgemaakt en ingezonden bij brief van 22 juli 1867 no.722 door de eerste ingenieur Michaëlis. Ingezonden bij brief van de hoofd ingenieur I.A. Kool op 3 augustus 1867. No. 1609. No. 4
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1000 1:100
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-40 Kadastrale kaart van de petroleum pakhuizen en de aanlegplaats aan het Mallegat op het eiland Feijenoort.
Nummer:
G-40
Titel:
Petroleumpakhuizen, enz. en aanlegplaats a/h/ Mallegat
Beschrijving:
Kadastrale kaart van de petroleum pakhuizen en de aanlegplaats aan het Mallegat op het eiland Feijenoort.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
35,5x28
Annotatie:
Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 1867 met bijlage nr 296 b met a. Ook behandeld in de Gemeenteraad op 27 mei 1867, met bijlage 296b met a. Opgemeten door de landmeter van het Kadaster op 15 april 1867.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-42 Kadastrale tekening van afgestane gronden op Feijenoord aan de Heer W. de Houting.
Nummer:
G-42
Titel:
Afstand van grond op Feijenoord aan den Heer W. Den Houting
Beschrijving:
Kadastrale tekening van afgestane gronden op Feijenoord aan de Heer W. de Houting.
Datering:
1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
29,5x46
Annotatie:
Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 22 augustus 1867 met bijlage 472b met a.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-110 Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5. No. 1.
Nummer:
F-110
Titel:
Gedeelte Dordrecht - Rotterdam
Beschrijving:
Vijf calques van het ontwerp van de Staatsspoorweg. Lijn 1 sectie 1. Rotterdam over IJsselmonde naar Dordrecht. Gemerkt 1 t/m 5. No. 1.
Datering:
22-07-1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1000
Afmeting:
90x61,5
Annotatie:
N° 1. Staatsspoorwegen Lyn I sectie I. Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 8 augustus 1867 met bijlage nr. 424b met a, c-g. Behoort bij brief van 22 juli 1867 no.722 door de eerstaanwezend ingenieur bij de Staatsspoorwegen Michaëlis. Ingezonden bij brief van de hoofd ingenieur I.A. Kool op 3 augustus 1867. No. 1609.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-165 Lengte profiel van de zijtak van de spoorweg naar het goederenstation op Feijenoord. No. 6.
Nummer:
F-165
Titel:
Staats-spoorwegen. Lijn I, Sectie 1. Lengte Profil Zijtak naar het goederen station
Beschrijving:
Lengte profiel van de zijtak van de spoorweg naar het goederenstation op Feijenoord. No. 6.
Datering:
1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000 1:50
Afmeting:
40x62
Annotatie:
`41'. Staatsspoorwegen. Lijn I Sectie 1. Behoort bij Bestek N° [niet ingevuld] Plaat N° 6. Bij ink. nr. 2412/1873. Behoort bij brief van 29 maart 1873, nr. 265 de eerste aangewezen ingenieur van de staatsspoorwegen getekend Michaëlis. Behoort bij brief N° 111 van 15 maart 1873 van de ondergetekende Sectie Ingenieur J. Leijds.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-166 Lengteprofiel van het gedeelte van de spoorweg op Feijenoord. No. 7.
Nummer:
F-166
Titel:
Staats-spoorwegen. Lijn I, Sectie 1. Lengte Profil (Gedeelte spoorweg op Fijenoord)
Beschrijving:
Lengteprofiel van het gedeelte van de spoorweg op Feijenoord. No. 7.
Datering:
1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000 1:50
Afmeting:
41x55
Annotatie:
`41'. Staatsspoorwegen. Lijn I Sectie 1. Behoort bij Bestek N° [niet ingevuld] Plaat N° 7. Bij ink. nr. 2412/1873. Behoort bij brief N° 111 van 15 maart 1873 van de ondergetekende Sectie Ingenieur J. Leijds. Behoort bij brief van 29 maart 1873, nr. 265 de eerst verantwoordelijk ingenieur van de staatsspoorwegen getekend Michaëlis.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-179 Lengte profiel met zijtak naar het goederenstation No. 6.
Nummer:
F-179
Titel:
Staats-Spoorwegen. Lijn I Sectie 1. Lengte Profil. Zijtak naar het goederen Station
Beschrijving:
Lengte profiel met zijtak naar het goederenstation No. 6.
Datering:
1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000 1:50
Annotatie:
Behoort bij bestek nr. 556 Plaat nr. 6.
Drukker:
Wed. E. Spanier & Zn. Lith. v. Z.M.
Geografische namen: