Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
102  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
48 Kopie van een kaart van de aan Quirijn de Visscher door de stad verkochte gronden aan de Zalmhaven en van de verder langs de Zalmhaven uit te geven gronden.
Nummer:
48
Titel:
Kaart der Gronden aan de Zalmhaven
Beschrijving:
Kopie van een kaart van de aan Quirijn de Visscher door de stad verkochte gronden aan de Zalmhaven en van de verder langs de Zalmhaven uit te geven gronden.
Datering:
1697
Vervaardiger:
Pierre (P.) Ancelin
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:940
Annotatie:
De oorspronkelijke kaart berust in de kaartenverzameling in het Timmerhuis. No. 552/6. Getekend: 'P. Ancelin A° 1697'.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
252 Situatietekening van 42 te verkopen open percelen tussen de Warmoezierslaan en de Boschlaan, met aanduiding van twee geprojecteerde straten.
Nummer:
252
Afmeting:
40,5x48
Titel:
SITUATIE=TEEKENING der te verkoopen TWEE & VEERTIG PERCEELEN OPEN GROND gelegen tusschen de Warmoeziers en Bosch Laan te ROTTERDAM
Beschrijving:
Situatietekening van 42 te verkopen open percelen tussen de Warmoezierslaan en de Boschlaan, met aanduiding van twee geprojecteerde straten.
Datering:
1853
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Met kompasnaald. Bij inkomend nummer 1375/1853.
Downloadbaar:
Ja
Drukker:
Drukkerij Vürtheim
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
342 Kadastrale kaart van het Nieuwewerk, sectie A. Plattegrond van te verkopen percelen.
Afmeting:
35x68
Nummer:
342
Titel:
Kaart door den Landmeter van het Kadaster opgemaakt van de 37 perceelen op den opgehoogden grond voor het 2e Nieuwewerk in het openbaar te verkoopen
Beschrijving:
Kadastrale kaart van het Nieuwewerk, sectie A. Plattegrond van te verkopen percelen.
Datering:
21-09-1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Met kompasnaald. Gemeente Rotterdam sectie A nr. 369. Het oude perceel nr. 2333 is gesplitst, dat daardoor nieuwe nummers heeft gekregen, waarvan dit nieuwe nummer en grootte wordt vermeld. Opgemaakt door de landmeter C.J. Elemans.
Verso: 'bij ink. no. 3376/1857'. Linksboven: 'NB. de op deze Kaart aangegeven Reistraat en Trottoirs zijn niet aldus gemaakt maar gewijzigd, zoo als te zien is op de teekening behoort bij Ink no. 1320/1861.'.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
ca. 1:1.250
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-31 Tekening van de Tuinderslaan waarop met geel is aangeduid het gedeelte sloot dat aan de gemeente werd aangeboden, calque op linnen
Afmeting:
14x59,5
Nummer:
C-31
Titel:
Teekening van de Tuinderslaan waarop met geel is aangeduid het gedeelte sloot dat aan de Gemeente werd aangeboden
Beschrijving:
Tekening van de Tuinderslaan waarop met geel is aangeduid het gedeelte sloot dat aan de gemeente werd aangeboden, calque op linnen
Datering:
1-12-1865
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 1866 Bijlage N° 672d met a-c, e. Vergadering 27 september 1866.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-35 Calque op linnen der grondkaart van de nog onverkochte aan de gemeente behorende terreinen aan de Hugo de Grootstraat, Lange Warande en Boezemsingel
Afmeting:
43x48
Nummer:
C-35
Beschrijving:
Calque op linnen der grondkaart van de nog onverkochte aan de gemeente behorende terreinen aan de Hugo de Grootstraat, Lange Warande en Boezemsingel
Datering:
1-8-1866
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-36 Calque op linnen der kaart behorende bij de voorwaarden en bepalingen van openbare verkoop van 20 percelen open grond aan de Van Brakelstraat en de Schiedamse Singel.
Nummer:
C-36
Titel:
Kaart behoorende bij de voorwaarden en bepalingen van openbare verkoop van 20 perceelen open grond aan de van Brakelstraat en den Schiedamschen Singel
Beschrijving:
Calque op linnen der kaart behorende bij de voorwaarden en bepalingen van openbare verkoop van 20 percelen open grond aan de Van Brakelstraat en de Schiedamse Singel.
Datering:
1-8-1866
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:625
Afmeting:
33,5x49,5
Annotatie:
Gemeente Rotterdam 1867. Gemeenteraad 1867 Bijlage N° 592 c met a, b en d. Vergadering 10 October 1867.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-37 Kadastrale kaart van de openbare verkoop van gronden aan de westzijde van de Van Brakelstraat
Nummer:
C-37
Titel:
Kaart voor den Openbare Verkoop van Gronden aan de W.Z. van de Van Brakelstraat
Beschrijving:
Kadastrale kaart van de openbare verkoop van gronden aan de westzijde van de Van Brakelstraat
Datering:
28-11-1867
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:625
Afmeting:
38x30,5
Annotatie:
Gemeente Rotterdam Sectie A. Gemeenteraad 1867. Bijlage N° 720 b met a, c, d. Vergadering 5 December 1867. Rotterdam den 28en November 1867. De Landmeter bij het Kadaster, CJ Elemans. Gezien door mij Bewaarder der Hypoth. vh. Kad. te Rotterdam den 28 November 1867 De Bewaarder voorn. De Beëedigde klerk WBeek.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-38 Kadastrale kaart van in openbare veiling te brengen percelen aan de Veemarkt enz. opgemeten 20-2-1868
Nummer:
C-38
Titel:
In openbare Veiling te brengen perceelen aan de Veemarkt, enz.
Beschrijving:
Kadastrale kaart van in openbare veiling te brengen percelen aan de Veemarkt enz. opgemeten 20-2-1868
Datering:
20-2-1868
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
36,5x29,5
Annotatie:
Gemeenteraad 1868. Bijlage N° 178b met a, c-e. Vergadering 19 Maart 1868. Opgemeten en gekarteerd door den ondergeteekenden Landmeter bij het Kadaster te Rotterdam den 20 Februarij 1868 C.J. Elemans. Gemeente Rotterdam Sectie E.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-40 Calque op linnen van het grondkaartje der uit te geven erven aan de westzijde van de Jonker Fransstraat aan de kant van de Goudse Singel
Nummer:
C-40
Afmeting:
25x28
Beschrijving:
Calque op linnen van het grondkaartje der uit te geven erven aan de westzijde van de Jonker Fransstraat aan de kant van de Goudse Singel
Datering:
1-8-1868
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 1868 Bijlage N° 613 g met a-f, h. Vergadering 26 November 1868. Bij ink. nr. 4852/1868.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
D-35 Calque op linnen der tekening behorende bij het voorstel tot het aangaan ener overeenkomst met de heer A.M. Ballot, betreffende het aanleggen van een riool ten behoeve van zijn pand aan de Hovenierslaan.
Afmeting:
33x26
Nummer:
D-35
Titel:
Teekening behoorende bij het voorstel tot het aangaan eener overeenkomst met den heer A.M. Ballot
Beschrijving:
Calque op linnen der tekening behorende bij het voorstel tot het aangaan ener overeenkomst met de heer A.M. Ballot, betreffende het aanleggen van een riool ten behoeve van zijn pand aan de Hovenierslaan.
Datering:
01-1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeente Rotterdam Januarij 1870. Gemeenteraad 1870. Bijlage N° 118 i met a-h. Vergadering 10 Maart 1870 [get.].
Downloadbaar:
Ja
Namen:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-45a Kaart van de 36 percelen bouwgrond aan de Crooswijkseweg, de Crooswijkse kade, de Oudaenstraat, de Jonker Fransstraat en de van der Werffstraat te Rotterdam welke op maandag 23-5-1870 zullen worden geveild ten overstaan van de notarissen Reepmaker en Maronier en Roest van Limburg. Hierop is aangewezen een door de gemeente en de erven Thooft gemeenschappelijk in bezit zijnde stuk grond gemerkt A
Nummer:
C-45a
Titel:
Kaart van de 36 percelen Bouwgrond aan den Crooswijkschen-weg, de Crooswijksche kade, de Oudaen-straat, de Jonker Frans-straat en de Van der Werff-straat te Rotterdam, welke op Maandag 23 Mei 1870, des middags ten 12 ure, zullen worden geveild ten overstaan van de Notarissen Reepmaker en Maronier en Roest van Limburg aldaar, in het algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam
Beschrijving:
Kaart van de 36 percelen bouwgrond aan de Crooswijkseweg, de Crooswijkse kade, de Oudaenstraat, de Jonker Fransstraat en de van der Werffstraat te Rotterdam welke op maandag 23-5-1870 zullen worden geveild ten overstaan van de notarissen Reepmaker en Maronier en Roest van Limburg. Hierop is aangewezen een door de gemeente en de erven Thooft gemeenschappelijk in bezit zijnde stuk grond gemerkt A
Datering:
01-06-1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Annotatie:
Gemeenteraad 1872 Bijlage N° 109 c met a, b, d-i. Vergadering 22 Feb 1872.
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-53 Schetstekening tot verkoop van 27 percelen bouwgrond op een terrein thans "Bleekerij de Blaauwe Duif" met daarnaast staande gebouwen aan de Goudse Singel
Afmeting:
98x52
Nummer:
C-53
Titel:
Schetsteekening tot verkoop van 27 percelen bouwgrond op een terrein thans "Bleekerij de Blaauwe Duif" met daarneven staande gebouwen aan de Goudsche Singel te Rotterdam
Beschrijving:
Schetstekening tot verkoop van 27 percelen bouwgrond op een terrein thans "Bleekerij de Blaauwe Duif" met daarnaast staande gebouwen aan de Goudse Singel
Datering:
01-06-1875
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 1877. Bijlage N° 428c met a, b, d, e. Vergadering 2 Aug. 1877. Bij ink. nr. 2253[?]/ 1877. Stempel: `J.A. Voorhoeve Architect Rotterdam.' Behoorende bij het request van Diakenen der Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Rotterdam 1 mei 1877.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-56 Calque op linnen der tekening van een gedeelte der Hoovenierstraat waarop is aangeduid de grond die aangeboden wordt door J. Corbeth en M. de Ridder
Afmeting:
36x40
Nummer:
C-56
Beschrijving:
Calque op linnen der tekening van een gedeelte der Hoovenierstraat waarop is aangeduid de grond die aangeboden wordt door J. Corbeth en M. de Ridder
Datering:
1-3-1878
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 3192/1878.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-57 Calque op linnen met kaart van te verkopen 15 percelen bouwgrond, gelegen aan de Van Alkemadestraat, Groenelaan en Jan van Loonslaan, Goudsevest bij de Basculebrug, Van Oldenbarneveltstraat en Tuinderslaan
Nummer:
C-57
Titel:
Kaart der te verkoopen 15 perceelen bouwgrond, gelegen aan de van Alkemadestraat, Groene- en Jan van Loonslaan, Goudsche Vest bij de Bascule brug, van Oldenbarneveltstraat en Tuinderslaan
Beschrijving:
Calque op linnen met kaart van te verkopen 15 percelen bouwgrond, gelegen aan de Van Alkemadestraat, Groenelaan en Jan van Loonslaan, Goudsevest bij de Basculebrug, Van Oldenbarneveltstraat en Tuinderslaan
Datering:
1-7-1878
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500 1:200
Afmeting:
38x46
Annotatie:
Gemeente Rotterdam. Julij 1878. Gemeenteraad 1878. Bijl. N° 465 b met a, c. Vergadering 1 Augustus 1878. Bij ink. nr. 3543/1878.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-58-2 Calque op linnen met tekening van 7 te verkopen percelen open grond gelegen aan de Van Oldenbarneveltstraat
Afmeting:
28, 24x32, 46
Nummer:
C-58-2
Titel:
Teekening van 7 te verkoopen perceelen open grond gelegen aan de van Oldenbarnevelt-straat
Beschrijving:
Calque op linnen met tekening van 7 te verkopen percelen open grond gelegen aan de Van Oldenbarneveltstraat
Datering:
1-7-1878
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeente Rotterdam. Gemeenteraad 1880 Bijl. N° 52c met a, b, d. Vergadering 29 Januarij. Bij ink. nr. 333/1880.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-58-3 Calque op linnen met tekening van zeven te verkopen percelen open grond gelegen aan de Van Oldenbarneveltstraat, Goudse Singel en van Alkemadestraat
Nummer:
C-58-3
Titel:
Teekening van zeven perceelen grond gelegen aan den Goudschen Singel en de van Alkemade straat
Beschrijving:
Calque op linnen met tekening van zeven te verkopen percelen open grond gelegen aan de Van Oldenbarneveltstraat, Goudse Singel en van Alkemadestraat
Datering:
1-7-1878
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeente Rotterdam. Gemeenteraad 1880 Bijl. N° 52b met a, c, d. Vergadering 29 Januarij. Bij ink. nr. 333/1880.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-61 Calque op linnen der kaart van de te verkopen percelen open grond aan het Van Alkemadeplein
Nummer:
C-61
Titel:
Kaart der te verkoopen 8 perceelen open grond aan het van Alkemadeplein
Beschrijving:
Calque op linnen der kaart van de te verkopen percelen open grond aan het Van Alkemadeplein
Datering:
1-7-1878
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
41x30
Annotatie:
Gemeente Rotterdam. Gemeenteraad 1880 Bijlage N° 407 b met a, c. Vergadering 22 Julij 1880. Bij ink. nr. 3131/1880.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-68 Calque op linnen der situatie van de aangeboden grond in de Lijnbaanlaan door C.F. Verbiest c.s.
Afmeting:
35x33
Nummer:
C-68
Titel:
Situatie van den aangeboden grond in de Lijnbaanlaan door C.F. Verbiest c.s.
Beschrijving:
Calque op linnen der situatie van de aangeboden grond in de Lijnbaanlaan door C.F. Verbiest c.s.
Datering:
01-01-1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 3996/1881.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-69 Calque op linnen ter aanduiding van de grond die door G. Klaphaak en J.L. Schouten wordt aangeboden gelegen aan de Crooswijkseweg
Afmeting:
29x43
Nummer:
C-69
Titel:
Aanduiding van den grond die door G. Klaphaak en J.L. Schouten wordt aangeboden
Beschrijving:
Calque op linnen ter aanduiding van de grond die door G. Klaphaak en J.L. Schouten wordt aangeboden gelegen aan de Crooswijkseweg
Datering:
01-01-1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 4683/1881.
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
D-57 Calque op linnen van de tekening van den aangeboden grond aan de Schiedamschensingel door de weduwe N.A. Polak.
Afmeting:
21x32
Nummer:
D-57
Titel:
Aangeboden grond aan den Schied. Singel door de Wed. N.A. Polak
Beschrijving:
Calque op linnen van de tekening van den aangeboden grond aan de Schiedamschensingel door de weduwe N.A. Polak.
Datering:
1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. n° 4478/1882. Oostelijk gedeelte van perceel 5044 kad Sectie A.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-70 Calque op linnen ter aanduiding van de aangeboden grond nabij de Tuinderslaan.
Afmeting:
21x33
Nummer:
C-70
Titel:
Aangeboden grond nabij de Tuinderslaan
Beschrijving:
Calque op linnen ter aanduiding van de aangeboden grond nabij de Tuinderslaan.
Datering:
01-01-1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 23 feb 1882 Bijlage N° 123 f met a-e, g. Bij ink. nr. 252/1882.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-74 Calque op linnen der tekening van de te verkopen grond aan de Van der Werffstraat.
Afmeting:
34x39
Nummer:
C-74
Titel:
Teekening van den te verkoopen grond aan de Van der Werfstraat
Beschrijving:
Calque op linnen der tekening van de te verkopen grond aan de Van der Werffstraat.
Datering:
01-01-1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 25 mei 1882 Bijlage N° 332b, a, c, d. Bij ink. nr. 2341/1882.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-77 Calque op linnen der tekening van de aangeboden laan en sloot in de Tuinderslaan door de weduwe M. Baatsen.
Afmeting:
28x34
Nummer:
C-77
Titel:
Aangeboden laan en sloot in de Tuinderslaan door de Wed. M. Baatsen
Beschrijving:
Calque op linnen der tekening van de aangeboden laan en sloot in de Tuinderslaan door de weduwe M. Baatsen.
Datering:
01-01-1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 29[?] juni 1882 Bijlage N° 429 d met a-c. Bij ink. nr. 3382/1882.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Namen:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-81 Calque op linnen van de kaart der te verkopen 14 percelen grond aan de Van der Werffstraat, het pleintje aan de Goudseweg en de Dirk Smitsstraat.
Nummer:
C-81
Titel:
Kaart der te verkoopen 14 perceelen grond aan de van der Werffstraat, het pleintje aan den Goudschenweg en de Dirk Smitsstraat
Beschrijving:
Calque op linnen van de kaart der te verkopen 14 percelen grond aan de Van der Werffstraat, het pleintje aan de Goudseweg en de Dirk Smitsstraat.
Datering:
01-01-1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
37x38
Annotatie:
Gemeenteraad 12 oct 1882 Bijlage N° 716b met a, c. Bij ink. nr. 4995 v. 1882.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
D-62 Kaart met aanduiding van de aangeboden laan en sloot in de Mauritsstraat door de Heeren H.J. Egelie en W. van Leeuwen c.s. Calque op linnen.
Nummer:
D-62
Titel:
Aangeboden laan en sloot in de Mauritsstraat door de Heeren H.J. Egelie en W. van Leeuwen c.s
Beschrijving:
Kaart met aanduiding van de aangeboden laan en sloot in de Mauritsstraat door de Heeren H.J. Egelie en W. van Leeuwen c.s. Calque op linnen.
Datering:
14-12-1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
30x24
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 14 december 1882, met bijlage 895e met a-d en f. Bij inkomend nummer 6198/1882.