Het Rotterdams Jaarboekje (1888 – nu) bevat een grote verscheidenheid aan artikelen en jaarlijks terugkerende rubrieken over de historie van Rotterdam. U zoekt door de jaarboekjes op een woord uit de titel van het artikel, op auteur of op een willekeurig woord uit de tekst. Ook is het mogelijk om door de afzonderlijke jaarboekjes te bladeren.

Het stadsarchief is uitgever van het Jaarboekje. Samen met het Historisch Genootschap Roterodamum zorgt het stadsarchief voor deze jaarlijkse uitgave die gratis beschikbaar gesteld wordt aan de leden van Roterodamum.

Het Jaarboekje heeft een aantal vaste rubrieken:

 • De Dagelijkse Kroniek (sinds 1892): deze rubriek geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen per dag in het voorgaande jaar van de uitgave van het Jaarboekje. In het Rotterdamse Jaarboekje van 2018 bijvoorbeeld is de dagelijkse kroniek van 2017 opgenomen.

 • Een overzicht van ‘vooraanstaande’ Rotterdammers (tussen 1954 – 2003)

 • ‘In Memoria’ – herinneringen aan overleden bekende Rotterdammers (sinds 2004)

 • De rubriek Straatnaamgeving (sinds 1992) met de nieuwe straatnamen van dat jaar

 • Een overzicht van burgemeester & wethouders en de leden van de gemeenteraad

 • Een overzicht van gemeentelijke onderscheidingen

 • Een overzicht van historische en genealogische Rotterdamse verenigingen en stichtingen

Daarnaast bevat het een aantal uitgebreide artikelen over historische Rotterdamse onderwerpen of personen.

Wilt u een artikel schrijven voor het Rotterdams Jaarboekje?
Lees dan eerst de richtlijnen voor auteurs (zie link hieronder). De hoofdredactie van het Rotterdams Jaarboekje is in handen van de gemeentearchivaris. Zij wordt bijgestaan door een redactieraad met deskundigen op het gebied van de archeologie, monumentenzorg, kunsthistorie, maritieme- en stadsgeschiedenis:

 • mevrouw drs. J. Steenhuis, hoofdredacteur
 • drs. A.Jongstra, redactiesecretaris
 • drs. P.J. Klapwijk
 • prof. dr. P.Th. van de Laar
 • dr. S.J.J.M. Thissen
 • mevrouw drs. W.M. Waanders
 • drs. Y. Zomerdijk

Het adres van de redactie is:

Stadsarchief Rotterdam
t.a.v. de heer drs. A. Jongstra
Postbus 71
3000 AB  Rotterdam

Richtlijnen voor auteurs (DOC 89.5K)

Richtlijnen voor auteurs van het Rotterdams Jaarboekje

U kunt het Rotterdams Jaarboekje op verschillende manieren doorzoeken. U kunt bladeren, snel zoeken op een woord in de tekst, maar ook uitgebreid zoeken op auteursnaam, titel en/of jaar. Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u ook woorden combineren of juist uitsluiten. De zoekfunctie bevat verder een spellingscontrole die er voor zorgt dat u woorden waarvan de spelling in de loop der tijd is gewijzigd, met hun hedendaagse equivalent kan vinden.

 • Snel Zoeken Hier kunt u elk woord intypen. Het systeem doorzoekt alle artikelen waarin dit woord voorkomt. De kans bestaat dat u dan veel treffers krijgt.
 • Uitgebreid zoeken  Met deze zoekfunctie heeft u meer mogelijkheden om uw resultaat te verfijnen of juist te vergroten. Ook kunt u specifiek op woorden uit de titel zoeken of op naam van de auteur.
 • Met een asterisk (*) kunt u zoeken op verschillende woordvarianten, met bijvoorbeeld armenh* zoekt u zowel naar armenhuizen, armenhuis als armenhuisvesting.
 • De bladerfunctie. In de linker kolom selecteert u het gewenst jaar van uitgave. Vervolgens kunt u met de pijltjes door het jaarboekje scrollen.
 • Zoekt u een artikel van een specifieke auteur, selecteer dan een naam in de auteurslijst rechts onderaan de pagina.

In de beginperiode verscheen het Jaarboekje onregelmatig. Een aantal jaren ontbreekt omdat er geen financiële middelen waren om het Jaarboekje uit te geven. Vanaf 1947 is het zonder onderbrekingen uitgegeven.

Als u het gevonden artikel wilt printen of downloaden klikt u de optie 'artikel' of 'pagina' aan. Het artikel wordt dan beschikbaar gesteld in pdf-formaat.

Let op! U kunt een artikel alleen in zijn geheel verzenden of afdrukken vanaf de eerste pagina van het betreffende artikel. Als u een pagina elders in het artikel hebt geopend, kunt u alleen die pagina afdrukken of verzenden.

Op de artikelen en foto's in het Jaarboekje zitten copyrights. Wilt u de informatie hergebruiken? Neemt u dan contact op met de redactie.

Stadsarchief Rotterdam
t.a.v. de heer drs. A. Jongstra
Postbus 71
3000 AB  Rotterdam
a.jongstra@rotterdam.nl

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.