Algemeen Prijs
Mondelinge inlichtingen gratis
Raadplegen inventarissen, catalogi, indexen gratis
Afhandelingskosten per opdracht/bestelling € 9,70
Spoedafhandeling: eenmalige bijkomende kosten per opdracht/bestelling € 19,40
Gewaarmerkt € 13,20
Fotokopieën prijs
Fotokopie A4, A3, readerprintafdruk, schermafdruk € 1,10
Bouwtekeningen A2 € 9,50
Bouwtekeningen A1 € 9,70
Bouwtekeningen A0 € 10,00
Digitale reproducties Prijs
300 dpi bij 20x25 (standaard) nieuw € 21,20
300 dpi bij 20x25 (standaard) bestaand € 10,60
Scan bouwtekening € 9,30

Overzetten film, video- of audio(fragment) per stuk

€ 29,00
Maatwerk (per kwartier) € 13,50
Opslagmedium Prijs
USB-stick € 3,70
Overige dienstverlening Prijs
Naspeuringen per 30 minuten (ongeacht het resultaat) € 24,10
Uitlening aan archiefvormer € 21,20
Uitlening aan archiefvormer, buiten openingstijd (starttarief, per uur of gedeelte daarvan) € 42,40
Uitlening los document € 54,20
Uitlening in te lijsten documenten € 91,30
Uitlening band of deel € 81,20
Archiefwettelijke taken in opdracht andere overheden Prijs
Opslag archief, inclusief dienstverlening (per meter) € 79,60
Opslag archief, exclusief dienstverlening (per meter) € 19,30
Koude opslag (per meter) € 58,50
Inspectie (per uur) € 83,40