Op deze themapagina kunt u kennis maken met de geschiedenis van het Heilige Geesthuis Rotterdam, dat rond 1434 door Aelwijn Floriszoon werd gesticht en tot taak had hulpbehoevende arme mannen te verzorgen. Het Heilige Geesthuis heeft tot 1972 bestaan en was een van de oudste 'verzorgingstehuizen' van Nederland. De Stichting Heilige Geesthuis zet zich als fonds tot op de dag van vandaag in voor de modernisering van de ouderenzorg.

Deze themapagina geeft een overzicht van de geschiedenis van het Heilige Geesthuis op basis van het door Nelleke Manneke in 2001 geschreven herdenkingsboek. Daarnaast geeft de pagina toegang tot het gedigitaliseerde 'Lantcaertboeck' uit 1572 waarin het omvangrijke grondbezit van het Heilige Geesthuis is ingetekend. Dit kaartboek is een van de topstukken in de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. Verder is aan deze pagina het gedigitaliseerde archief van het Heilige Geesthuis gekoppeld, het eerste particuliere Rotterdamse archief dat compleet gescand is. Alle scans zijn op de studiezaal van het Stadsarchief gratis in te zien en te downloaden en op termijn ook buiten het archief te raadplegen.

De totstandkoming van deze website en het digitaliseren van het archief is mogelijk gemaakt dankzij de Stichting Heilige Geesthuis.