Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
126 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 22. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
25
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Gevonden alinea's: 7
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 23. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
26
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Maatschappij tot het bevorderen van het aanleeren van Ambachten , Kunsten en Handwerken bij de Israëliten. S. J. de Vries, president. I. A. Polak Junior, thesau-rier. ( <i> thesaurier.</i> ) J, A. de Jongh, I. J. van Witscn, secretaris. Fonds tot aanleering van handwerken en ambachten aan minvermogende Israëlitische meisjes. Mevr.: S. Ezechiels, gcb. Machielse; G. de Sterke, geb. de Wolf; D. J. Jacobson, gcb. Hartogeusis, directrices. Inrigting voor Doofstommen. Hoogstraat, 10. 92. J. F. Hoffinan , beschermheer , Dr. J. B. Molewater , voorzitter vice voorzitter (is vacant door het overlijden van Dr. van Charante). P. van der Dussen van Beeftingh, penningmeester. P. A. Keuls, J. H. C. van der Kun, Dr. M. Polano, Jonkheer Mr, W. T. Gevers Deijnoot, te ’sGraoenhage , Dr. M, G. Timmers Verhoeven, te Dordrecht, Dr. A. Maas, te Schiedam, A. Sjmons, se-cretaris. ( <i> secretaris.</i> ) D. Hirsch, hoofd-onderwijzer. J. Bikkers, 1ste hulp-onderwijzer. ( <i> hulponderwijzer.</i> ) G. van Asch , 2de hulp-onder wijzer. J. C. van der Wielen, 3de hulp-onderwijzer. G. J. Dorens, onderwijzer in het handteekenen. Mejufv. Broekman , on-derwijzeres ( <i> onderwijzeres</i> ) in Vrouwelijke handwerken. W. de Vries, onderwijzer in de godsdienst voor Hervormde kinderen. A. H. Bloem, onderwijzer in de godsdienst voor Roomsch Calholjke kinderen. A. D. f.utomirski, onderwijzer in de godsdienst voor Israëlitische kinderen. Instituut voor Doofstommen te Groningen. Departement Rotterdam. II. Cankrien, Mr. H. A. Mees, N. Messchaert, J. van Stolk, L. V. Ledeboer, Mr. C. A. van Kerckhoff, directeuren. INiederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Afdeeling Rotterdam. J. C. Ledeboer LVzn., lid van het Hoofdbestuur. C. T. Baron van Lijnden, provinciale correspondent voor Zuid- Holland. G. van Milligen, 1ste voorzitter. G. H. Eshnjs,2de voorzitter en dépóthouder. J. van de Hoeven, 1ste secretaris. G. B. ’t Hooft, 2de secretaris en bibliothe-caris. ( <i> bibliothecaris.</i> ) II. Hopm
Gevonden alinea's: 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 24. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
27
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Gevonden alinea's: 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 25. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Aa
Namen tot:
Akv
Blad:
28
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
i Aitton (H.), drogist. Oostraolenstraat, 12. 311. i Akeleijen (J. F. van), bode. Oppert, 6. 42. Aken Az. (W. H. van), poelier. Visschersdijk , 2. 330. Aken Jr. en Zoon (A. van ), poeliers. Visschersdijk, 2. 330. Aken (H. van}, particulier. Heerenstraat, 9. 90, Aken (W. C.van ),schoorsteenv. Naauwebroederstr., 6. 234. Aken (wed. J. F.van), schoorsteenv. Lange torenstr., 7. 264. Aken (L. van), schoorsteenveger. Prinsenstraat, 9. 137. Aken Jr. (A. van), particulier. 1ste Lombardstr., 8. 142. [ Aken (M. van), particuliere. Kouwenburgs eiland, 14.209. ! Aken (wed. N. van), particuliere. 1ste Botersloot, 9. 535, Aken (W. C. van), poelier. Kleine draaisteeg. 11. 11. Aken (W. van), koopman. Hoofdsteeg, 11. 122. Aken (N. van), blikslager. Werkplaats Turfmarkt, 8. 1 60. Aken CN. van), blikslager. Schotelboschlaan, 14. 265 a . Akersloot (TL), particulier. Bierstraat, 1. 403. Akersloot (wed. W.), verhuurster van paarden en rijtuigen. Bierstraat, I. 427. Akker (P. van den), barbier. Raamstraat, 6. 561. Akker (M. van den), kroeghoudster. Gr. kipstraat, 10.159. Akker (M. van den), smidskn. Franschewatertje, 5. 40G. Akkeren (wed. van) , particul. Fransche watertje, 5. 402. Akkeren CM. van ), particuliere. Oostvest, 5. 35. Akkersdijk CM.) , inbrengster in de bank van leening. Ba-l ( <i> Bal</i> ) gijnenstraat, 7. 208. Akkersdijk (J.), kassier in de bank van leening. 2de Lombardstraat, 8. 166. Akkersdijk (J. G.) , kantoorbed. 2de Lombardstr., 8. 166. Akkersdijk (N.), koopman. Vogelenzang, 9. 338. ! Akkersdijk (J.), koopman. Vogelenzang, 9. 340. I Akkersdijk (wed. L.), winkelierster. Prinsenstraat, 9. 393. 1 Akkersdijk (J.), smid. Prinsenstraat, 9. 276. Akkersdijk (J.), kaaskoopersknecht. Heerenstraat, 9. 75. I Akkersdijk (C.), particulier. Vest, 10. 664. j Akkersdijk (J.), kunstschilder. Goudsche singel, 13.803. Akrijn (WC), barbier. Boerensteiger, 10. 17. Akveld CC.), timmerman, Lange frankenstraat, 10. 490.
Abas ( A.), kramer. Pietersgang, 1. 15 7. ,Abas (P.), particulier. Boompjes, St. Pietersg., 1. 151. Abbenhroek (B.), conduct. bij de poster. Kruisk., 14. 642. Abcoude (wed.), particuliere. Lijnbaanlaan , 15. 18. Abeele (W. van den), barbier. Zwijncstraat, 3. 321. Abecle(wed.B. van den),par/iVruZ.lsteLombardstr., 8.149. Abeele (A. van den), koopman. Weste wagenstr., 5. 719. Abeele (C. H. van den), kantoorbed. Open rijstuin ,11. 88. Abeelen en Dcutz (van den), commissionairs. Kantoor Nieuwe haven, 12. 143. Abeelen (M. P. van den), reiziger. Oostvest, 5, 35. Abeelen (P. J. van den), commissionair van assurantiën. Wijnhaven, 1. 430. Abeelen CS. van den ), particulier. Nieuwchaven, 12. 143. Abeelen (D. van den), makelaar. Schiekade, 14. 381. Abeelen (J. G. van den), makelaar. Schiekade, 14. 381. Abels (E.), behangersknecht. Kruiskade, 14. 725. Abkoude (J. P. van), eerste beleener in de bank van leening. Bagijnenstraat, 7. 235. Abkoude (N. W. van), barbier. Karnemelkshaven, 13. 1072. Abkoude CP. van), particulier. Haagsche veer, 6. 368. Abrahams ('S. H.), spiegelmaker en vergulder. Weste wagenstraat, 5. 685. Abrahams (H.), koopman. Schicdamschc dijk, 3. 106. Abrahams (W. C.), winkelbed. Goudsche rijweg, 13. 352. Abspoel (el.), borstelmakerskn. Korte pannekoekstr., 9.439. Abspoel (A.), naaister. Korte pannekoekstraat, 9. 439. Achenbach (A. P .),gezagvoerder. Goudsche singel, 13. 794. Achcnbach ,'J.), kantoorbed. bij de Belg. spoorwegmaat-schappij. ( <i> spoorwegmaatschappij.</i> ) Veerkade, 15. 822. , Achthoven (J.), winkelier. Schicdamschc dijk, 3. 498. Achthoven (C.), kramer. Vierwindenstraat, 5. 571. Achthoven (wed.), naaister. Schotelboschlaan, 14. 242. Acker (wed. van den), particul. Boognardlann, 15. 455.
Gevonden alinea's: 5
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS