Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
32 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 3. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
55
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
3 <br/>M. A. Ooms, ’s-Gravenhage Mr. P. .1. Oud, Rotterdam A. B. Pomper, Rotterdam C. G. Roos. Krimpen a. d. Ussel .1. Rooij, Dirksland M. M. Rost van Tonningen, ’s-Gravenbage Mevr. c. A. de Buy ter—de Zeeuw, Rotterdam J. Rijlaarsdam, Bodegraven .1. Sanders, Dordrecht 11. F. P. Sandiforl, Rotterdam II. ,1. C. van de Sandt, Dordrecht Mr. G. .1. C. Schilthuis, Rotterdam J. U. Schilthuis, Rotterdam Mr. .1. ,1. R. Schmal, Voorburg T. Slavenburg, Schiedam .1. Spronkers, Hillegersberg <br/>P. Varekamp, ’s-Gravezande Kr. Verhoeven. Rotterdam Air. T. J. Verschuur, Voorburg .1. Visscher, Rotterdam L. L. 11. de Visser, ’s-Gravenhage Mr. E. .1. E. G. Vonkenberg, Gorinchern W. (', .1. .1. baron van Voorst tol Voorst, ’s-Gravenhage Mevr. A. E. .1. de Vries —Bruins, j ’s-Gravenhage C. D. van der Vijver, Rijnsburg M. P. van der Weijden, Zeven-hoven ( <i> Zevenhoven</i> ) Jac. Wilbrink, Leiden IL- van Woudenberg, Leiden Ds. 1’. Zandt. Delft D. Zijp, Sliedrecht <br/>Commissie als bedoeld bij artikel 111b der Bouw- en VVoonverordenlng. ? Voorzitter: Mr. F* A. Nelemans. Leden: .1. ter Laan. II. W. ('. Stolle. e Plaatsvervangende Leden: Mr. ,1. Dutilh, A. Kievit. Commissie pensionneerlng wethouders. I Mr. W. F. Baars, Mr. L. A. Donker, Mr. F. A. Nelemans. Huislioudelijke commissie. ,, Voorzitter: De Burgemeester. Leden: Mr. W. F. Baars, .1. de Bruin, J. Dekhuijzen—Zeehuisen, z, .1. H. Donner, L. de Groot, L. v. d. Lugt, Gcmeente-Ontvanger. Mr. J. A. S. Endtz, Ileemraadssingel 184. Administratief Hoofdambtenaar: G. Dekker, Bergschclaan '214a, 1 Hoofd-Commiezen: F. A. .1. Deelman, Nolensstraat 33b; W. Exallo, Kpgerbee tsstraat 17c; P. .1. de Roo, Statensingel 116. Kantooruren voor de betaling van Straal belasting, zakelijke be-lasting ( <i> belasting</i> ) oj) bet bedrijf, belasting op de Honden, Precariorechten, Rechten Warenwet cn Schoolgelden: Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 9 —2 uur. Voor de betaling van begrafenisrechten en belasting op vermakelijkheden eiken werkdag van 9 —3 uur (des Zaterdags van 9 —12 uur). Hulpkantoren alleen geopend voor de betaling van schoolgelden gedurende het op de aanslagbiljetten vermelde tijdvak, van 9 —2 uur. Stieltjesstraat 34a, eiken Maandag. Achterhaven 13, eiken Donderdag. ’s-Gravenweg 2, den len en 3en Vrijdag van elke maand. Gouwstraat 4, den 2en en 4en Vrijdag van elke maand. BUREAUX IN HET RAADHUIS. Algomeone Zaken. Administrateur: S. Rooy. Algemoenc Personeelszaken. Administrateur: Mr. ,T. C. J. van Schagen. Bevolking, Verkiezingen cn Militaire Zaken. Administrateur: D. B. Gohres. Burgerlijke Stand. Administrateur: L. M. Beekers. Bureau regeling Plaatselljko Belastingen, Administrateur : Mr. M. A. Veen. Statistiek. Administrateur: Mr. M. A. Veen. Comptabiliteit. Administrateur: H. Elzinga. Controle Financiën. Administrateur: H. .1. Valk. Financiën en Bedrijven. Administrateur: J. Hasper. Onderwijs. Administrateur: P. W. Muilwijk. Pensioenen. Administrateur: Mr. J. C. J. van Sch<br/>PROVINCIALE WATERSTAAT. Hoofdingenieur: Ir. L. T. van der Wal, ’s-Gravenhage. L er slaan wezend Ingenieur: Ir. 11. Veth, ’s-Gravenhage. GEMEENTE BESTU UR. Burgemeester: Mr. P. .1. Oud. Spreekuur; Woensdag 10 lol II uur. Wethouders: .1. Brauligam: Gem. Techn. Dienst. Spreekuur: Dinsdag 2 uur, Haringvliet 4. R. ,1. Dijk: Sociale belangen, w.o. ressorteeren Werkloosheids-verzekering, ( <i> Werkloosheidsverzekering,</i> ) Maatsch. Hulpbetoon, Volksgezondheid, Werk-loozensteun ( <i> Werkloozensteun</i> ) en Cultureele wcrkloozenz.org. Spreekuur: Dins-dag ( <i> Dinsdag</i> ) 9i uur, Raadhuis. ,1. B. .1. Rattó: Onderwijs en Volksontwikkeling, Algerneene Per-soneelszaken, ( <i> Personeelszaken,</i> ) Arbeidsbeurs (w.o. Personeelsreserve en Wacht-geldregeling). ( <i> Wachtgeldregeling).</i> ) Spreekuur Woensdag 2 tot 4 uur, Raadhuis. A. B. de Zeeuw: Financiën en Bedrijven. Spreekuur: Maandag lli tot I2A uur, Raadhuis. Gemeente-Secrctaris: Mr. M. Smeding. Raadsleden: H. J. Anneveld, Mr. W. F. C. Baars, Dr. ,f. Ph. Backx, A. den Boer Wzn., .1. Brautigam (wethouder), .1. de Bruin, H. E. v. d. Brule, G. van Burink, Mevr. ,1. Dekhuijzen—Zeehuisen, Ir. C. N. van Dis, Mr. L. A. Donker, J. H. Donner, Mr. Jacq. Dutilh, R. ,T. Dijk (wethouder), A. H. ,1. de Graaf, L. de Groot, J. Hen-driks, ( <i> Hendriks,</i> ) Mr. A. de Jong, Mr. T. de Jong Tzn., F. Keesen, J. P. de Keijzer, A. Kievit, Dr. C. M. Kleipool, D. Kloet, A. van Kranenburg, J. ter Laan, C. .1. Lindeman, L. van der Lugt, A. A. Lührs, J. Meertens, J. Melk, A. Menist, N. C. Nauman, Mr. F. A. Nelemans, F. L. D. Nivard, .1. B. J. Ratlë (wet-, houder), W. H. Reuderink, C. Rotmans Jr., T. Schalekamp, 11. W. C. Stohe, P. M. Vismans, J. Visscher, J. Wacht, A. B. de Zeeuw (wethouder) en J. van Zeeventer. VASTE COMMISSIES UIT DEN RAAD. Commissie voor de strafverordeningen. Voorzitter: de Burgemeester. Leden: Mr. W. F. Baars, Mr. L. A. Donker, A. A. Lührs, Mr. F. A. Nelemans, H. W. C. Stolle Commissie voor de gemeente-financien. Voorz
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 4. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
56
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
4 <br/>Vakafdëeling Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf. Geopend; alle werkdagen van 9 —I en van 2 —4 uur. Vakkundig beambte: Wr. Pafte, .Tac. Catsstraat 29h. Vakafdëeling voor de Metaalindustrie. Geopend: alle werkdagen van 8 —2 uur, Zaterdag van 8 —l uur. bovendien Maandag, Woensdag en Vrijdag des avonds van 7—8 uur. Vakkundig beambte: .1. D. van den Berge, Bergweg 141b. Vakafdëeling Binnenscheepvaartbedrijf. Geopend: alle werkdagen van 8—4 uur, Zaterdag van 8- —I uur, bovendien Maandag, Woensdag en Vrijdag des avonds van 7—8 uur. Vakkundig beambte: F. Dek, .Tericholaan 10b. Afdeeling Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Geopend: alle werkdagen van 8 —4 uur, Zaterdag van 8 —l uur. Vakkundig beambte: G. Rinck, Middenhoefslraal 1. Afdeeling voor Zeelieden. Bureau: Witte de Withstraat 26. Chef Afdeeling Zeelieden: A. W. Molenbeek, Spoorsingel 44a. Geopend: alle werkdagen van 9 —5 uur. Zaterdag van 9 —I uur. Vakkundige beambten: A. van Dijk, Snellinckstraal 58a, en H. Kern-pers, ( <i> Kernpers,</i> ) Mathenesserdijk 330. Afdeeling voor Vrouwen. Bureau: Kipstraat 60. Chef Afdeeling Vrouwen: Mevr. M. G. van Vooren Onnes, Goud-schesingel ( <i> Goudschesingel</i> ) 127b. Geopend: alle werkdagen van 8—4 uur, Zaterdag van 8—1 uur, bovendien des avonds van 7 —-8 uur. Informatrices: Mej. .1. M. Bekker, Stationsweg 62, en Mej. G. E. .1. M. Lohmeijer, Breitnerslraat 34b. Bijkantoor Afdeeling voor Vrouwen Delfshaven. Achterwater 13. Geopend: alle werkdagen van 8 —10 uur v.m. en des avonds van 7 —8 uur. Zaterdag alleen van 8—10 uur v.m. ARCHIEF DER GEMEENTE ROTTERDAM. Malhenesserlaan 315. Geopend op werkdagen van 9} tot 16 uur. Zaterdag 9} lot 13 uur. Archivaris: Mr. H. C. Hazewinkei. BIBLIOTHEEK EN LEESZALEN DER GEMEENTE ROTTERDAM. Bibliothecaris: Dr. F. K. H. Kossmann. Hoofdgebouw: Nieuwe Markt I. Leeszalen kosteloos toegankelijk. IJitleenen van boeken aan houders van een leeskaarl. De drie lees- en studiezalen zijn geopend: op alle werkdagen 9 —21 uur, Zaterdag na 18 uur alleen de coura<br/>OPENBARE VERLICHTING. Directie, Adnilriistratic en Technische Dienst : Rochussenslr. 200. Directeur: Ir. M. .1. Rflmer, woonhuis Mecklenburglaan 43. Ingenieur: Ir. A. H. ü. van Riemsdijk, woonhuis Enk 146. Hoofdkantoór Kas 9 —16 uur; ’sZalerdags 9 —12 uur. Magazijn 8 — 17 uur; ’s Zaterdags 7J- 13 uur; voor contanlverkoop uitsluitend van 9 —16} uur; 's Zaterdags 9—124 uur. Toonzaal 9— 20 uur alle werkdagen. Overige afdeelingen 9—17 uur; ’s-Zaterdags 9 —13 uur. Bijkantoor: ..Centrum en Oost", 3 — 17} uur; ’s-Zaterdags 8 —13 u. „West”, idem. „Zuid-Oosl”, idem. ,.Noord”, idem. „Hille-gersherg”, ( <i> „Hillegersherg”,</i> ) 9—17 uur; ’sZalerdags 9—13 uur. „Hoek van Holland", alle afdeelingen 10} —11} uur en 15 —16 uur; ’s-Za-terdags ( <i> ’s-Zaterdags</i> ) 10} —11} uur. ..Bnielle”. magazijn 7}— 12 uur en 13 —17 uur; ’s-Zaterdags 7} —13 uur. Overige afdeelingen 8} —12 uur en 13—17 uur; ’s-Zaterdags 8} —13 uur. GEMEENTE-GASBEDRUF. Bureau Rochussenstraat 200. Geopend van 9 —17 uur (kas van 9—16 uur). Zaterdag van 9—13 uur (kas van 9 —12 uur). Directeur: Ir. .1. P. Vader, Oudorpweg 30. Adjunct-Directeur: Ir. C. F. Rüter, Essenburgsingel 6b. Fabriek Keilehaven, Galileistraat: Adjunct-Directeur: Ir. C. F. Rüter, Essenburgsingel 6b. Ingenieur le lü.: J. P. Dommisse, Essenburgsingel 73. Fabriek Feijenoord, Korte Feijenoorddijk 4: Ingenieur Ie ld.: E. J. van Goor, Randweg 126. Fabriek Pernis, Pastoriedijk 223. Teckn. Hoofdambtenaar 2c hl.: H. van Hiel, Pasloriedijk 223, Administratie: Rochussenstraal 200 Adm. Hoofdambtenaar: .1. A. Poulis, Rubensstraat 82 Toonzaal: Witte de Withstraat 28 Gasverkoop en acquisitie: Rochussenstraal 200 Techn. Hoofdambtenaar: Ie hl. W. Landsrn'an, Bergsingel 178a Fitterijdiensten en Kanalisatie Aigern. leiding; Ingenieur: Afd. Chef H. van Meurs, Beatrijsstr. 65 Rcchtermaasocver: Techn. Hoofdamblenaar 2e hl. : A. J. v. d. Werff, Duyslstraal 47a Dienstgebouw: Oost, Lusthofstraat 204 West, Duyststraat 47b Noord, Vijverhofsl raat 100 Linkormansocvcr: Te
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 5. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
57
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
5 <br/>3e Afdeeling, Bouwkunde, Chef: architect J. Pool. 4e Afdeeling. Stadsuitbreiding en Volkshuisvesting, : Chef: Ir. E. .1. de Maar. 5e Afdeeling, Economische en sociale Belangen: Chef : Ir. L. II. J. Angenol. 6e Afdeeling: Bouwpolitie: Chef: Ir. W. Valderpoorl. 7e Afdeeling, Algerneene Dienst: Chef: Adm. Hoofdamblenaar; .1. Schippers. 8e Afdeeling, Belleer: Chef: Ir. S. L. Wijnbergen. Afdeeling Tunnelbouw: Chef: Ir. .1. IA van Bruggen. Spreekuur van den directeur en alle afdeelings-chefs: Dinsdag van 2—3 uur. (Voor de afdeeling Tunnelbouw Bureau Parkkade.) GEMEENTELIJKE WONINGSTICHTING. Hoofdkanloor; Raadhuis, Coolsingel, Kamers 319 t/m 325, tel. 25380. Bijkantoren: R. M., Alberdink Thijmstr. 16, tel. 31677; L. M., Lindtslraat 1 —3, tel. 12941; Wasch- en Badinrichting, Justus van Effenslraat 34. Tel. 34236. Administrateur: P. Leith. Chef van de Administratie en waarnemend Administrateur: Chr. de Groot. Techn. Hoofdamblenaar 2e klasse R. M.: S. Smit. Techn. Hoofdamblenaar 2e klasse L. M.: A. Ph. v. Mildert. Leidster Woning inspectie: Mevr. M. A. Lohmann —Verhegge. KEURINGDIENST VAN W AREN. 2e IJzerstraat 2. Directeur: Dr. .1. D. Jansen. Spreekuur Maandag 11 —12 uur en Donderdag 2—3 uur. GEMEENTELIJKE TELEFOONDIENST met den dienst voor Tijdaanwijzing en Radiodistributie. Bureau: Ged. Boterloot 187. Directeur: Ir. H. C. A. Boom, Avenue Concordia 95. Adjunct-Directeur: Ir. G. H. Wieneke, Oost/.eedijk 178a. Ingenieurs: Ir. K. W. Moerman. Bergweg 306b, Ir. J. M. de Vos, Leede 183, .1. .1. Ent hoven, Schiedamscheweg 255b. Ir. C. Bosman. Beukelsdijk 40a, Ir. W. .1. van Voorst. Marconiplein 2. Administratief hoofdambtenaar: C. de Kluijver, Essenburgsingel 148a. Tijdaanwijzing (Gemeentelijke). Zie: Telefoondienst. Radiodistributie (Gemeentelijke). Zie: Telefoondienst. MAATSCHAPPELUK HULPBETOON. Oostzeedijk 203. Geopend van 9—5 en Zaterdag van 9—I uur. Voorzitter: R. .1. Dijk. Leden: .1. 11. Landwehr, vacature, M. .1. Paap—Lavooi, F. Keesen, N. C. Nauman. W. .1. Hoffman, M. H. Z<br/>GEMEENTE ZIEKENHUIS, Coolsingel 117. llulpziekenhuizen: Raampoortstraat 45, Schoutenstraat 81. Barakken: terrein Bosch- en Parkplan bij de Boezemlaan. Geneesheer-Directeur: Dr. S. A. Westra. Adj. Directrice: .1. ('. II. Poldermans. Heelmeester: Dr. .1. G. Remijnse. Geneesheer, hoofd eener afdeeling: Dr. D. v. der Sandc. Vrouwenarts : Dr. B. S. ten Berge. Geneesheer voor huid- en geslachtsziekten: Dr. .1. J. Bloemen. Prosector: Dr. M. Straub. Bacterioloog: Dr. L. E. den Dooren de Jong. Apotheker: Mej. Dr. H. H. de Wolff. ZIEKENHUIS BERGWEG 81. Geneesheer-Directeur: Dr. .1. Hekman. Ad). Directrice: H. W. van Buuren. Heelmeester: Dr. M. I’. Kingma. Geneesheer, hoofd eener afdeeling: Dr. P. H. Kramer. Prosector: Dr. M. Straub. Apotheker: Dr. Ph. A. Coppens. Hoofd-Admlnistratie der Gemeente ziekenhuizen: Raadhuis, Coolsingel 40. Iloofd-adminislrateur: J. C. Paloir. Wasscherij der gemeente Ziekenhuizen: Sl. Agathaslraat 54. „MAASOORD” PSYCHIATRISCHE INRICHTING VAN ROTTERDAM. Albrandwaarschedijk 74, Poortugaal. Telefoon Rotterdam: 11007. Adres: Raadhuis, Coolsingel Rotterdam. < 'ommissie: R. .1. Dijk. voorzitter, Willem Buytewechstraat 91a. .1. M. C. Koert, onder-voorzillcr, Leede 163. Mr. S. A. la Rivière, secretaris, Voorschoterlaan 76. A. den Hoer Wzn., Zuidhoek 174. (l. v. Sillevoldt, Krugerlaan 24, Baarn. .1. v. Zeeventer, Mathenesserdijk 26b. Mevr. P. v. Kranenburg—Klein, Speelmanslraal 132. Mr. B. F. Verveen, Rozenburglaan 44. Mr. F. A. M. -Cavadino, Mathenesserlaan 333. Geneeskundige Dienst; Dr. Joh. v. d. Spek, geneesheer-direcleur. Dr. .1. .1. Visser, geneesheer, hoofd eener afdeeling, waarnemend ge-neesheer-directeur. ( <i> geneesheer-directeur.</i> ) Dr. G. I’. Frets, geneesheer prosector. Dr. A. I’. Ketel, geneesheer internist. Mej. A. Meima, geneeskundige. .1. Westerhuis, geneesheer, hoofd e. afdeeling. .1. Bijl, geneesheer, hoofd e. afdeeling. Dr. W. N. Donkersloot, geneesheer, leider van den Buitendienst, Rochussenstraat 45. W. L. van Dam, conlrolecrend gen
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 6. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
58
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
6 <br/>GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. Groote Kerkplein 38, Tel. '25200. Geopend van 9 —16 uur, Zaterdags 9 —12 uur. Directeur: J. Alelles, Willem Buylewechstraat 86. Gontrólc-Bureau voor dc particuliere geldschietbanken en parti-culiere ( <i> particuliere</i> ) banken van leening. Secretariaat van het Roltcrdamsch Borgstellingsfonds. Banken van leening: Lange Torenstraat 69, Warrnoezlerslraat 60, le Pijnackerstraat 36, Coolschestraat 69, Mathepesserdijk 414, Stiel Ij esplein 7. De bank verstrekt voorschotten en credieten aan gemeente- en andere ambtenaren, semi-ambtenaren, gepensionneerden en kleine middenstanders, wat de laatste categorie betreft voor zoover zulks geschiedt onder garantie van het Rotterdamse!! Borgstellingsfonds. Zij verstrekt voorts gelden legen onderpand. Zij geeft gratis voorlichting aan klcin-credietzoekcnden. VRIJ ENTREPOT OER GEMEENTE ROTTERDAM. Bureau: Boompjes 90. Geopend van 9 uur v.m. tot 5.30 uur n.rn.; Zaterdags van 9 uur v.m. tot 1 uur n.m. Afdeeling Entrepót-Dok, omvattende het pand ,,l)e Wereld-ileelen”, ( <i> Wereldileelen”,</i> ) hel Administratiegebouw, alsmede de loodsen nos. 30 —33, Stieltjesstraat 34. Afdeeling voorm. Oost-Indisch Huis, Boompjes 88—92. Directie: Directeuren vanwege den handel: J. H. van Hobóken, Wijnhaven 102 (kantoor), .Air. W. Suermondt Wzn., Westersingel 97. Directeuren vanwege dc gemeente : C. van Stolk, Javastraat 8, A. Hom-hrink, ( <i> Homhrink,</i> ) Westplein 6. Secretaris-Administrateur: C. F. Breedveld, Vijverbaan. 1. GEMEENTELIJK LUCHTVAARTTERREIN WAAL-HAVEN. ( <i> WAALHAVEN.</i> ) Havenmeester: A. C. Tolk. Havenmeester en stationschef K. L. M. Fototechnische Dienst K. L. M. Fabriek Koolhoven Vliegtuigen N.V. JUSTITIE. GERECHTSHOF ’S-GRAVENHAGE. (Arrond. ’s-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg.) President: Mr. E. Jellinghaus. Vice-Presidenten: Mrs. A. A. F. W. van Romondt en W. Lunsingh Tonckens. Raadsheeren: H. E. Gost Budde, C. M. de Kuyper, D. M. Par(“, W. L. A. Collard, Th. L. van Berckel<br/>Remise Gharlois: Velgersdijkstraat 2. Directeur: Dr. Ir. ,1. G. .1, G. Nieuwenhuis. Adm. Hoofdambtenaar: H. G. .1. Driessen. Chef Afd. Algemeene Zaken: Air. JK.. A. Soudijn. Chef afd. Verroer: Ir. A. D. Vermeijdcn. Chef van den Buitendienst (afd. vervoer ); ,1. van Dicjen. Chef afd. Tractie en Materiaal: Ir. S. S. Koldijk. Chef afd. Automobielen: Ir. \. ,1. Rullen. Chef afd. Weg en Werken: Ir. .1. F. Mouthaan. OPENBAAR SLACHTHUIS EN VEEMARKTEN. Directie on administratie: Boezemstraat 34. Slachthuisgebouw en terrein: Boezemstraat 34. Directeur: Dr. Al. ,1. ,1. Houthuis. Plaalsverv. Directeur: Dr. ,1. Al. van Vloten. Chef sladsconlrole en laboratorium: .1. I. Terpslra. Veeartsen-Bacterioloog: Bergsma, l>. Crezée, Dr. A. Diemont Jr., H. L. Klopper!, Dr. W. G. v. Rosmalen en E. Vleeming. POLITIE. Hoofdbureau: Haagscheveer 23. Hoofd-Commissaris: Air. L. Einthoven. Wnd. Hoofd-Commissaris en commissaris van den aclieven dienst: C. van de Pol. Commissaris van hel centraal bureau: S. Dijkstra. Commissaris Zeden- en Kinderpolitie: W. Voskuil. Commissaris Justitie dienst (centrum): ,1. P. Roszbach. Commissaris ‘2c afd. (Sandelingplein): .1. A. Kok. Commissaris 3e afd. (Aleermansstraat 44): vacature. Commissaris 4e afd. (Ooslcrvanlslraat 40): P. .1. E. Snippe. Wnd. Commissaris 5e afd. (Gharl. Kerksingel 2); F. N. van Vliet. Wnd. Commissaris: J. C. de Jong. Bureau Drankwet on Vermakelijkheden. Achlerklooster 40. Rivler-Polltlo. Parkhaven. Overige politic-lmroaux en politio-poston. Aelbrechtskolk 12. Baan 69. Bergsingel 224. Crooswijkscheweg 41. Duivenvoordestraat 34 (bereden brigade). Hoflaan 134. Korte Hillestraat 24 (bereden brigade). Kruisplein 1. Linker Veerdam. Alarconieplein 25. Nassaukade 30. Oudedijk 273. Pcrnissermolenweg 104. Rondolaan 83. Schaardijk 332. SI. Janstraat II. Vondelingenplaat. Woonwagenkamp Nieuwe Terbregscheweg. Zwaanshals 207. Waalhaven (vliegveld). Hoek van Holland. BRANDWEER. Hoofdliedcn: W. Poortman, Voorzitter, Jac. Bakker, W. A. Keeman, Ir. L. ,1.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS