Educatie

Lessen over omgevingsgeschiedenis verrijken met (digitale) bronnen over de stad Rotterdam? Wat is er te vinden in het Stadsarchief en waarom wordt dit bewaard? Klop eens aan bij de afdeling Educatie.

E-depot

Informatie over de duurzame bewaarplaats voor digitale documenten van het Stadsarchief Rotterdam.

Toezicht

Archiefinspectie Rotterdam is de toezichthouder op informatie- en archiefbeheer van de gemeente Rotterdam en andere overheidsorganen in de regio.

Open data

Stadsarchief bewaart en beheert publieke data (informatie), een deel daarvan is openbaar. Hier vindt u de toegang tot de verschillende datasets die het Stadsarchief beheert.

Aanbieden materiaal

Heeft u documenten, foto’s, kaarten, films of ander materiaal dat misschien van historisch belang is voor Rotterdam, dan kunt u dat aanbieden aan het Stadsarchief Rotterdam.