Waar mogelijk stellen wij de gegevens uit onze databanken beschikbaar als open data. Dat maakt de uitwisseling van informatie makkelijker en bevordert het hergebruik. Welke datasets kunt u bij ons vinden?

In de open data portal staan zogenaamde NTI’s (Nadere Toegang per Inventarisnummer). Gekozen is om alle NTI’s die verwijzen naar een gelijksoortige bron en die een gelijksoortige structuur hebben, gezamenlijk te beschrijven. De context van de sets bestaat onder andere uit:

  • Inhoud van de dataset
  • Context van ontstaan
  • Onderhoud, wijzigingen en aanvullingen
  • Verwijzing naar brongegevens met uitleg over de bron
  • Gebruikte standaard
  • Formaat
  • Licentie

In de Rotterdam Open Data Store zijn de volgende statische datasets beschikbaar:

Gebruik

Voor de datasets die worden vrijgegeven onder een CC-0 licentie is het niet verplicht om onze naam te vermelden bij gebruik. Wij stellen het op prijs wanneer u bij gebruik van de datasets het Stadsarchief Rotterdam als bron vermeldt. Laat ons weten hoe u onze data gebruikt via ons contactformulier.

Vragen

Voor vragen kunt u  hier contact met ons opnemen.