Naam set

  Militieregisters 1814-1902
Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op de Alfabetische naamlijsten, Inschrijvingsregisters en Lotingsregisters van de gemeente Rotterdam  over de periode 1814-1902
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context In 2012 zijn de militieregisters van de gemeente Rotterdam over de periode 1814-1902 gescand. De index op deze scans is in dat zelfde jaar gemaakt via crowdsourcing in de omgeving Vele Handen. Het gaat om in totaal 88 registers. Er is gekozen voor de registers die de rijkste informatie in zich dragen. In de index zijn naam, geboortedatum en geboorteplaats van de lotelingen vastgelegd.
  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron   In 1811 werd in Nederland de dienstplicht ingevoerd. In 1814 werd bepaald dat op iedere 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. De eerste Militiewet dateert van 1815 Voor de loting moest iedere mannelijke inwoner, in het jaar dat hij 19 werd, zich inschrijven in de woonplaats van zijn ouders.
In Rotterdam waren niet alle registers altijd aanwezig en er is steeds gekozen voor de registers met de rijkste informatie. Met name het signalement van de lotelingen is een mooi en uniek aanvullend gegeven naast de inschrijving op zich. Na 1902 komen deze signalementen niet meer voor in de registers daarom stopt de digitalisering in dit jaar. In de set zitten alfabetische naamlijsten (1814, 1817-1823), inschrijvingsregisters (1815-1816, 1824-1861) en lotingsregisters (1863-1902) van de gemeente Rotterdam. Een gedetailleerde beschrijving van de registers en hun inhoud is te vinden in de Broncommentaren V delen 1 t/m 5 van Huygens ING https://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren/retro
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 4-12-2019
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0