Naam set

  Burgerlijke Stand
Huwelijksakten 1811-1935
Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op de registers van de Burgerlijke Stand, huwelijksakten over de jaren 1811-1935 aanwezig bij het Stadsarchief Rotterdam
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context Deze index op de gegevens van de Burgerlijke Stand, huwelijksakten is gemaakt in de periode 2000-2015 door medewerkers en vrijwilligers van het Stadsarchief Rotterdam. De data worden gepubliceerd via de website van Stamboom en WieWasWie. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud is te vinden in de informatie over de Burgelijke Stand. Alles wat doorzoekbaar is via "Stamboom" is opgenomen in deze dataset.
  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron   Sinds 1811 is iedereen verplicht bij de burgerlijke overheid (op het stadhuis) aangifte te doen van geboorte, huwelijk en overlijden. De Burgerlijke Stand als overheidsadministratie heeft als doel inzicht in en zekerheid te verschaffen ten aanzien van de burgerlijke staat van personen. Hiertoe worden o.a. de akten geboorte, huwelijk en overlijden opgesteld. Deze akten worden na verloop van tijd overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam en zijn dan openbaar. Deze akten zijn dan voor iedereen raadpleegbaar. De termijn waarna de akten openbaar worden is voor huwelijksakten 75 jaar.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 3
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0