Naam set

 

Doopinschrijvingen (DTB registers)
1604-1811

Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op de DTB-registers doopinschrijvingen over de jaren 1604-1811 aanwezig bij het Stadsarchief Rotterdam.
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context

De index op de gegevens van DTB registers, doopinschrijvingen is overgenomen van een oudere papieren index (de zogenaamde Leidse Blokjes).  De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam "Stamboom" en WieWasWie.  Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de dataset is te vinden in de Informatie Doop- trouw- begraafregisters.

  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron   Doopregisters (doopboeken) zijn registers van een kerkgenootschap waarin de dopen werden geregistreerd. Voorschriften voor het bijhouden van doopregisters zijn vastgesteld tijdens het Concilie van Trente, (1545-1563). De inschrijving in het register werd gedaan door de geestelijke die de doop verrichtte. Vaak schreef de koster de namen op zoals ze hem bij de doop werden doorgegeven. Er was geen enkele controle op volledigheid of op spelling. Daardoor kunnen namen van mensen op zeer verschillende manieren zijn geschreven. In de registers staan meestal de voornamen van het kind en de volledige naam van de ouders en de getuigen vermeld, evenals de datum van de doop. De datum van de geboorte werd in eerste instantie niet vermeld. In 1792 stelden de Staten van Holland verplicht ook geboortedatum en geboorteplaats te vermelden. Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 moesten alle kerken hun doopboeken inleveren bij de gemeente Rotterdam, zodat ze als hulpmiddel konden dienen bij het opmaken van de akten.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0