Naam set

 

Trouwinschrijvingen (DTB registers)
1573-1811

Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op de DTB-registers trouwinschrijvingen over de jaren 1573-1811 aanwezig bij het Stadsarchief Rotterdam.
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context

De index op de gegevens van DTB registers, doopinschrijvingen is overgenomen van een oudere papieren index (de zogenaamde Leidse Blokjes).  De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam "Stamboom" en WieWasWie.  Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de dataset is te vinden in de Informatie Doop- trouw- begraafregisters.

  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron   Een rechtsgeldig huwelijk kon alleen voltrokken worden door het stads- of dorpsbestuur, en de zogenaamde “publieke kerk”. Daarmee werd de Gereformeerde Kerk bedoeld. In Rotterdam werden de Waalse, de Schotse, de Engels-Presbyteriaanse en de Engels-Episcopaalse Kerk eveneens tot de publieke kerk gerekend. Bij een “gemengd” huwelijk kon het bruidspaar kiezen. Vanaf 1 juni 1795 moest iedereen voor het stads- of dorpsbestuur trouwen. Dat betekent dus dat de trouwboeken van de stad, en de trouwboeken van de publieke kerk elkaar tot 1795 aanvullen. Joodse inwoners kozen er wel voor om een huwelijk alleen in een eigen religieuze plechtigheid te sluiten. De meeste registers zijn ondertrouwregisters. Ieder huwelijk werd driemaal afgekondigd voor het voltrokken kon worden. Voorafgaand aan de eerste afkondiging werd het bruidspaar ingeschreven, en in de kantlijn werd later de huwelijksdatum vermeld. Leden van de niet-publieke kerken kunnen tweemaal in de verschillende registers gevonden worden wanneer zij ook in hun eigen kerk trouwden. Ook bruidsparen die niet uit dezelfde plaats afkomstig waren, of niet in hun woonplaats trouwden, vindt u in beide plaatsen. Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 moesten alle kerken hun begraafboeken inleveren bij de gemeente Rotterdam, zodat ze als hulpmiddel konden dienen bij het opmaken van de akten.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0