Stadsarchief.rotterdam.nl geeft toegang tot de informatie bij het Stadsarchief Rotterdam. U mag het volgende verwachten:

  • de informatie is correct en actueel
  • teksten en beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard
  • teksten zijn begrijpelijk

Fouten of onvolledige informatie

We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Laat het ons dan weten, wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site daarmee te verbeteren. U kunt met de feedback-tab aan de rechterzijde van alle pagina's uw reactie achterlaten. U krijgt op die feedback geen reactie van het stadsarchief terug omdat wij uw gegevens niet kunnen achterhalen. Wilt u wel een reactie op uw vraag, klacht of melding, dan kunt u deze doorgeven via het digitale formulier voor klachten, meldingen, ideeën en complimenten.

Het Stadsarchief Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie dan wel het gebruik van onjuiste of incomplete informatie.

Op deze website bevinden zich links naar andere sites, die niet bij het Stadsarchief Rotterdam horen. Het Stadsarchief Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en ook niet voor de manier waarop deze externe websites omgaan met privacy- of andere regels. Het stadsarchief aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Voorbehoud van rechten

Op deze website en het daarin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankenrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Stadsarchief Rotterdam en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden (her)gebruikt.

Als de rechten bij het Stadsarchief Rotterdam berusten, kan het materiaal met inachtneming van de Archiefwet, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vrij worden (her)gebruikt tenzij een voorbehoud is gemaakt. Hierbij gelden de voorwaarden voor (her)gebruik van het Stadsarchief Rotterdam (lees ook de regels bij openbaarmaking).

Materialen op deze website waarvan de rechten bij derden berusten, mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Het Stadsarchief Rotterdam heeft zijn best gedaan om de rechthebbende(n) van getoond materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet. Meent u dat de online beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt, neemt u dan contact met ons op.

Privacy en cookies

Hoe het stadsarchief met uw gegevens omgaat, kunt u lezen op de pagina over privacy. Het stadsarchief maakt gebruikt van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Informatie verkregen uit bezoek aan stadsarchief.rotterdam.nl wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website en voor bezoekstatistieken.

Toegankelijkheid

Het Stadsarchief Rotterdam vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we onze website voor iedereen toegankelijk maken. Er wordt doorlopend aan de site gewerkt om de toegankelijkheid verder te verbeteren. Lees daarover meer op de pagina toegankelijkheid.