Aanleiding

In 2021 heeft het Nationaal Archief het Rode Kruisarchief met betrekking tot de dwangarbeid in Duitsland gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt met de hulp van vrijwilligers. Dit archief is online beschikbaar via de site van het Nationaal Archief. Daarnaast zijn de gegevens uit dit archief gekoppeld met oorlogsbronnen.nl

Stadsarchief Rotterdam koppelt zoveel mogelijk egodocumenten uit het stadsarchief aan oorlogsbronnen.nl, zodat naast de administratieve gegevens uit het Rode Kruis archief ook de menselijke kant zichtbaar wordt gemaakt.

Project

Doel van dit project is de digitale koppeling op het nationale platform oorlogsbronnen.nl van zoveel mogelijk verhalen van slachtoffers van dwangarbeid en de razzia uit Rotterdam. De verhalen zijn verbonden aan egodocumenten in welke vorm dan ook van deze slachtoffers. Door de verschillende perspectieven van de slachtoffers tijdens hun reis en verblijf als dwangarbeider te koppelen aan de digitale administratie van de Arbeidsinzet in het Nationaal Archief en te presenteren, levert het stadsarchief een bijdrage aan het grote verhaal.

Wat zijn egodocumenten

Met egodocumenten worden alle stukken bedoeld die gaan over een slachtoffer van dwangarbeid of de razzia in Rotterdam en Schiedam. De stukken kunnen documenten zijn: handgeschreven of uitgetypt, gekopieerd of gepubliceerd, of origineel. Maar ook foto’s, geluids- of filmfragmenten, boeken, dagboeken, brieven, vragenlijsten of interviews. De documenten kunnen over de mannelijke slachtoffers gaan, maar ook over de achtergebleven vrouwen.

Andere deelnemers

Ook bij Museum Rotterdam, het Gemeentearchief Schiedam en het NIOD zijn egodocumenten aangetroffen, die het verhaal over dwangarbeid en de razzia in Rotterdam vertellen. Mogelijk bevinden zich in andere instellingen meer egodocumenten, die het koppelen en presenteren op het platform NOB waard zijn. Voorlopig is contact gezocht met genoemde instellingen, die een onderzoek naar deze egodocumenten doen om daarna al of niet een bijdrage te leveren aan het NOB. 

Foto's en beknopte informatie over de razzia

Zelf materiaal aanbieden

Wilt u zelf documenten aanbieden aan het Stadsarchief over de razzia? Laat het ons weten via de pagina Materiaal aanbieden.