Geschiedenis

Omstreeks het jaar 993 spreken bronnen al over een kapel te Schie. Aangenomen wordt dat de eerste bewoners zich hier rond 930 hebben gevestigd. Tussen 1083 en 1120 wordt de benaming Oldschie gebruikt, die later in die van Ouderschie is overgegaan.

In 1811 werd het ambacht Schiebroek met dat van Overschie en Hogenban verenigd tot één gemeente. In 1941 werd Overschie, met het buurtschap Hogenban geannexeerd door Rotterdam.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie overheidsarchieven van Overschie:

 

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Overschie. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website WieWasWie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.