Digitale reproducties bestellen

  • Lees de leveringsvoorwaarden goed door; op deze pagina vindt u een verkorte versie
  • Download het bestelformulier hiernaast en vul het in; de velden met een asterisk (*) zijn verplicht
  • Mail het ingevulde formulier naar Stadsarchief@rotterdam.nl o.v.v. 'bestelling reproducties'
  • Hebt u vragen? Neem contact met ons op

Let op
U kunt het bestelformulier niet gebruiken voor het bestellen van het volgende materiaal:

  • bouwtekeningen
  • akten van de burgerlijke stand
  • materiaal uit de doop-, trouw- en begraafregisters

Kopieën van bouwtekeningen vraagt u aan bij de studiezaalmedewerkers.
Akten van de burgerlijke stand en materiaal uit de doop-, trouw- en begraafregisters zijn op microfiche aanwezig. U kunt hiervan in de studiezaal gratis scans maken.

Leveringsvoorwaarden (verkort)

Levertijd

De standaard levertijd is tien werkdagen. Een spoedlevering duurt maximaal vijf werkdagen. Grote bestellingen (meer dan tien stuks) en maatwerk bespreken we graag eerst voor.

Aanleverspecificaties

Stadsarchief Rotterdam hanteert standaard de volgende aanleverspecificaties (aanleverformaten en kwaliteit):

  •     Stilstaand beeld: JPG, 300 DPI, 25cm aan de langste zijde, 8-bit
  •     Bewegend beeld: Mp4 broadcastkwaliteit, 720 pixels breed / h.264 codec / vbr 5-10
  •     Audio: Mp3, 320kbps

Let op: vul het veld 'afwijkende aanleverspecificaties' alleen in als uw bestelling moet voldoen aan andere (betere) specificaties dan de standaard aanleverspecificaties.

Tarieven

Bekijk de tarievenlijst voor de kosten voor reproductiebestellingen.

Auteursrecht en publicatie

Op materiaal waarvan de maker korter dan zeventig jaar geleden is overleden rust auteursrecht. In de beeldbank is bij elke afbeelding aangegeven wie de rechthebbende is. Als de rechten alleen bij het stadsarchief of de gemeente Rotterdam liggen, mag u de afbeelding gewoon gebruiken. Als de rechten bij derden liggen en er geen CC-licentie is aangeven, moet u toestemming van de rechthebbende vragen voor hergebruik (publicatie) van de afbeelding.
Bestellingen kunnen pas worden geleverd nadat u de schriftelijke toestemming van betrokken derden (indien van toepassing) aan het stadsarchief heeft overlegd. Lees hierover meer op de pagina 'informatie over publiceren en auteursrecht'.

Bronvermelding

Het stadsarchief stelt bronvermelding bij publicaties op prijs. Vermeld “Collectie Stadsarchief Rotterdam” en het nummer.