Onderzoekers hebben voor hun studies over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam onder meer geput uit publicaties en archiefstukken die worden bewaard in het stadsarchief. Voor de bronnen die een link hebben met het koloniale verleden heeft het stadsarchief een overzichtelijke online onderzoeksgids gemaakt. De archieven zijn in deze gids onderverdeeld in een aantal rubrieken. Je kunt zoeken in archiefstukken over compagnieën, gebieden, koloniale waren, plantages, slavernij en koloniën. Klik op de onderstaande button om de onderzoeksgids te raadplegen. 

Boeken en artikelen

Het Rotterdams Jaarboekje en enkele andere publicaties bevatten veel informatie over het koloniale verleden van de stad. Zeker de oudere werken zijn niet allemaal even makkelijk te lezen. Bovendien is een deel van hun inzichten inmiddels achterhaald. Daar staat tegenover dat de auteurs soms gebruikmaakten van bronnen die nu niet meer bestaan. Zie onder meer:

 • Bijlsma, R. ‘De opkomst van Rotterdams koopvaardij’, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5/1 (1913). Online beschikbaar.
 • Bijlsma, R., ‘Rotterdams Amerika-vaart in de eerste helft der zeventiende eeuw’, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5/3 (1916), 97-142. Online beschikbaar.
 • Wiersum, E., ‘De gebouwen der Oost-Indische Compagnie, Kamer Rotterdam’, in: J.C. Overvoorde en P. de Roo de la Faille, De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland (Utrecht 1928).
 • Wiersum, E., ‘De gebouwen der West-Indische Compagnie te Rotterdam’, in: J.C. Overvoorde en P. de Roo de la Faille, De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland (Utrecht 1928).
 • Lintum, C. te, De Rotterdamsche handel in vroeger dagen (Rotterdam 1909). Online beschikbaar.

Ook waardevol zijn de gedenkboeken van (koloniale) ondernemingen, soms gebaseerd op inmiddels verdwenen bronnenmateriaal. Voorbeelden zijn:

 • Gedenkboek N.V. Internationale crediet- en handels-vereeniging "Rotterdam". Uitgegeven bij het vijf-en-zeventig jarig bestaan op 28 Augustus 1938 (Rotterdam 1938).
 • Hoynck van Papendrecht, A., Gedenkboek A. van Hoboken & Co., 1774-1924 (Rotterdam 1924).
 • Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam 1803-1928. Gedenkboek samengesteld door het Secretariaat der Kamer (Rotterdam 1928).
 • Bouman, P.J., Gedenkboek Wilton-Fijenoord (Rotterdam 1954).
 • Mees, R., Gedenkschrift van de firma R. Mees & Zoonen, 1720-1920 (Rotterdam 1920).
 • Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij 1863-1938