Een selectie van publicaties over J. Verheul Dzn. uit de bibliotheekcollectie van het Stadsarchief

 • J. Verheul Dzn. (1860-1948) : voor iedere periode, locatie of functie een passend ontwerp / Iris van der Horst, m.m.v. David Geneste ;  onder red. van Juliette Roding, Tjeerd Boersma en Dorothee Segaar. – Rotterdam : Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS), 2003
 • Jan Verheul Dzn, erelid van 'De Maze' 14-2-1860 - 19-10-1948/ H. Schmitz. – Rotterdam : Historisch Genootschap ‘De Maze’, 1991
 • Een Rotterdamse architect, Jan Verheul Dzn (1860-1948) H.Schmitz. In: Rotterdams Jaarboekje 1992 ; pag. 192-221
 • J. Verheul Dzn. en zijn beeld van Rotterdam / Piet Ratsma. In: Rotterdams Jaarboekje 1992 ; pag. 222-259
 • J. Verheul Dzn. Strijder voor behoud van de schoonheid van stad en landschap / Piet Ratsma // Boerderijen in Zuid-Holland : aquarellen van J. Verheul dzn. - pag. 7-14
 • J. Verheul Dzn. : 1860 - 14 februari – 1940 / Ad van der Steur. In: Bouwkundig Weekblad Architectura. - Jrg. 61, nr. 6 (1940) ; p. 47-50
 • J. Verheul Dzn. : architect - Rotterdam : schouwburg, concertzalen, sociëteitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen,kantoren, magazijnen, pakhuispanden / Arij Voogd. – Bussum : Gustav Schueler, 1916. - (Bibliotheek voor de Moderne Hollandsche Architectuur; dl. 2, afl. 2)
 • In memoriam J. Verheul Dzn. / Ad van der Steur. In : Rotterdams Jaarboekje 1949 ; p. 281-287
 image

Architect J. Verheul in zijn werkkamer aan de Mauritsweg 46. Zelfportret.

 

 

Een overzicht van publicaties geschreven door J. Verheul

 • Het nieuwe gebouw voor het agentschap te Rotterdam van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Zuidblaak 72 te Rotterdam / de architecten J. Verheul Dzn., Van der Heijden & Van Nieuwenhuizen. – Rotterdam : (s.n), 1916
 • Vijf en zeventigjarig bestaan van de Academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam / rede uitgesproken door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, 1926
 • Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland : 36 reproducties naar aquarellen, waarvan 4 in kleuren / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : (s.n), 1930
 • Oostelijk Rotterdam, Kralingscheveer en Capelle aan den IJsel : met verdwenen en bestaande merkwaardigheden aan Schieland's Hoogen Zeedijk / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1932
 • Oude boerderijen aan den Dordtschestraatweg te Rotterdam / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Brusse, 1932
 • Kralingen en 's Gravenweg : alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam: Stemerding, 1932
 • Merkwaardige oude bouwwerken aan het Jaagpad van Overschie naar Delft / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1932
 • Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Charloisschen polder te Rotterdam / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1933 (deel 1 en 2)
 • Het Aesthetisch Genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877, ontbonden in 1903 : een herinnering aan den werkkring van het genootschap gedurende de 25 jaren van zijn bestaan / J. Verheul. – Rotterdam : Stemerding, 1934
 • IJselmonde Ridderkerk en Barendrecht alsmede verdwenen en nog bestaande merkwaardigheden in het oostelijk gedeelte van IJselmonde / J. Verheul Dzn. Rotterdam : Stemerding, 1935 (deel 1 en 2)
 • Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen : uit de XVIIe, XVIIIe, en XIXe eeuw in en om Rotterdam : 44 repr. naar aquarellen / J. Verheul. – Rotterdam : Stemerding, 1936
 • De Rotte met de Bleiswijksche meren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1936
 • De architect Jan Giudici 1746-1819 : beschouwingen over enkele nog bestaande bouwwerken door Giudici ontworpen tijdens zijn verblijf van 1770 tot 1819 als architect te Rotterdam / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1938
 • De Nederlandsch Israëlitische Gemeente en hare oude synagoge te Rotterdam : geschiedkundige aanteekeningen en omschrijving van het gebouw, met zes reproducties naar teekeningen / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Nederlandsche Israëlitische Gemeente, 1938
 • De Doopsgezinde Gemeente en haar kerkgebouw te Rotterdam : geschiedkundige aanteekeningen en omschrijving van het gebouw met elf reproducties naar teekeningen / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1938
 • De Evang. Luthersche Gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam : beknopte geschiedenis der Evang. Lutherse Gemeenten en besprekingen van haar oude kerk aan den Wolfshoek, met twaalf reproducties naar teekeningen / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1939
 • De Oud-Katholieke Gemeente en haar oude kerkgebouw aan de Lange Torenstraat te Rotterdam; beknopte geschiedenis der Oud-Kath. Gemeente : besprekingen van haar oudste kerk, alsmede beschouwingen over de gesloopte en nieuwe Paradijskerk te Rotterdam : met twaalf reproducties naar teekeningen en foto's / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1939
 • De Schotse Gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam : enkele historische gegevens omtrent Schotland in verband met het ontstaan der Schotse Gemeente te Rotterdam en haar oude kerkgebouw aan het Vasteland hoek Herderstraat aldaar : met vijftien reproducties naar teekeningen / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1939
 • De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden : enkele historische gegevens betreffende de 600-jaar bestaande Rotterdamsche Schie alsmede een geïllustreerd overzicht van de meerendeels omstreeks 1875-1880 verdwenen statige bebouwing der Schiekaden te Rotterdam, met negentien reproducties naar tekeningen / door J. Verheul. – Rotterdam : Stemerding, 1940
 • Enkele herinneringen aan het verwoeste Gereformeerd Burgerweeshuis te Rotterdam / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : s.n., 1940
 • Rotterdam en omgeving : rechter Maasoever / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : Stemerding, 1940 (Bundeling van de door Verheul geschreven boeken over Rotterdam en omgeving) 
 • Een opwekking tot behoud van de Delftsche Poort te Rotterdam / J. Verheul. – Rotterdam : (s.n.), 1941
 • De Ned. Hervormde Gemeente en haar Oude Kerk te Delfshaven :beknopte geschiedenis der historische ontwikkeling van de Ned. Hervormde Gemeente van Delfshaven en beschouwingen over haar gerestaureerde Oude Kerk aan de Aelbrechtskolk : met zeventien reproducties naar teekeningen en foto's / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam W. Zwagers, 1941
 • Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam : een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en thans nog overgebleven windmolens in Rotterdam / door J. Verheul Dzn. – Rotterdam : W. Zwagers, 1943
 • De Waalsche Gemeente te Rotterdam en haar kerkgebouwen voorheen en thans : beknopte geschiedenis der historische ontwikkeling van de Waalsche Gemeente te Rotterdam en beschouwingen over haar kerkgebouwen voorheen en thans : met zes en twintig reproducties naar teekeningen en foto's / door J. Verheul Dzn. – ’s Gravenhage : ’t Verguld Blazoen, 1941
 • Historische gebouwen van Rotterdam : beschrijving van de voornaamste verdwenen en bestaande oude gebouwen van architectonische- of historische waarde : eerste serie bevattende 42 reproducties naar aquarellen, teekeningen en foto’s met inleiding en beschrijving / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : W. Zwagers, 1946
 • Historische gebouwen van Rotterdam : beschrijving van de voornaamste verdwenen en bestaande oude gebouwen van architectonische- of historische waarde : tweede serie bevattende 30 reproducties naar aquarellen, teekeningen en foto’s met inleiding en beschrijving / J. Verheul Dzn. – Rotterdam : W. Zwagers, 1947
 • Pernis Hoogvliet Poortugaal en Rhoon alsmede verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland IJselmonde / door J. Verheul Dzn.; verm. met afb. eb een voorw. van Leen Molendijk. – Arnhem : Gijsbers & Van Loon, 1970 (heruitgave)


 

 image
 image