Wat is een e-depot?

Stadsarchief Rotterdam heeft in samenwerking met het Nationaal Archief en de Archiefschool een E-depot ontwikkeld. E-depot is een andere naam voor een digitaal depot ook wel aangeduid met de term E-bewaarplaats.

Aansluiten op het e-depot

Als medewerker van de gemeente Rotterdam, aangesloten gemeente, waterschap of regio-organisatie creëer en beheer je steeds meer digitale informatie, soms zelfs zonder er lang bij stil te staan.

Voorbereiden op aansluiting

Aansluiting is nodig om gebruik te kunnen maken van het E-depot als opslag voor digitale informatie. Hoe aansluiting in zijn werk gaat zal verschillen per organisatie.