Naam set

  Bevolkingsregister, delen
Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op het bevolkingsregister (delen) van de gemeente Rotterdam en geannexeerde gemeenten over de periode 1850-1941
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context In de periode 2014-2018 is het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam en de geannexeerde gemeenten gedigitaliseerd en geïndexeerd. De firma Microformat heeft in opdracht van het Stadsarchief de microfiches gedigitaliseerd. Daarnaast werden via het crowdsourcingsproject "Vele Handen" de namen geïndexeerd. Letters die niet leesbare waren is er een @ (apenstaartje) ingevoerd. De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam "Stamboom"  en WieWasWie. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud is te vinden in de informatie voor de Gezinskaarten.
  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron   Een permanente registratie van alle inwoners van een gemeente begon in 1850 en bestaat tot vandaag. Dit wordt het bevolkingsregister genoemd. Iedere gemeente had zijn eigen werkwijze van het registeren van zijn inwoners. Van de inwoners werden de officiële namen, geboorteplaats en –datum, geslacht, burgerlijke staat, religie, beroep en adres vastgelegd. Van gezinsleden werd de relatie tot het gezinshoofd genoteerd. Soms werden daar gegevens als datum van vestiging, vertrek uit de gemeente, vorige en/of volgende woonplaats en nationaliteit aan toegevoegd.
De eerste bevolkingsregisters zijn soms onvolledig en wat minder betrouwbaar dan de twintigste-eeuwse. Geregeld ontbreekt de geboorteplaats, of deze staat aangeduid met “in de Provincie”. Dat betekent: niet in deze gemeente, maar elders in deze provincie. In plaats van de geboortedatum gaf men soms de leeftijd aan of alleen het geboortejaar, en namen komen niet altijd overeen met de officiële namen uit de Burgerlijke Stand. De ambtenaren noteerden de gegevens die werden opgegeven door de bewoners, en controleerden ze niet bij de Burgerlijke Stand.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0