Naam set

  Gezinskaarten, 1880-1941
Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op de gezinskaarten van de gemeente Rotterdam en geannexeerde gemeenten over de periode 1880-1941
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context

De gezinskaarten zijn in opdracht van het Stadsarchief Rotterdam tussen 2010 en 2012 gedigitaliseerd en geïndexeerd. Bij de indexering zijn alleen de namen van het gezinshoofd en zijn echtgenote en personen met afwijkende achternaam meegenomen. De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam "Stamboom" en WieWasWie.Een uitgebreide beschrijving van de inhoud is te vinden in Informatie Gezinskaarten. Alles wat doorzoekbaar is via "Stamboom" is opgenomen in deze dataset.

  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron   Gezinskaarten waren tussen 1880 en 1941 een onderdeel van de bevolkingsregistratie. Van alle inwoners van de stad werden de gegevens bijgehouden, zoals naam, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, beroep en kerkgenootschap. Op een gezinskaart staan de gegevens van alle samenwonende gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. Voor de gemeente Rotterdam geldt dat inwonende familieleden werden bijgeschreven op de gezinskaart, inwonende personeelsleden kregen een eigen kaart. Vanaf 1910 kregen alle alleenstaanden een eigen kaart, behalve als ze bij hun ouders inwoonden. In de periode 1910-1938 staan alle inwoners van de toenmalige stad Rotterdam in de gezinskaarten ingeschreven. Sommige gezinnen komen echter al vanaf 1880 in het bestand voor. Tussen 1938 en 1941 heeft de gemeente gefaseerd de gegevens van nog levende personen overgebracht op persoonskaarten.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0