Your search: Notarial records

Notarial records

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

 

 

beacon
199.197 records
order by:
 
 
view as:
Page: 1
 
 
Notarial record
3 huwelijksvoorwaarden 01-jun-1614
Document type:
huwelijksvoorwaarden
Date:
01-jun-1614
Document number:
3
Bladzijden:
4 t/m 8
Notary:
Jacob Symonsz
Location:
Rotterdam
Place of registry:
Rotterdam
Content :
Gijsbrecht Pietersz, waegemaecker, bruidegom, geassisteerd door zijn vader Pieter Adriaensz, waegemaecker, en Jacob Jobsz, marcktschuytvoerder op Delf, zijn oom, en Elisabeth Doendr, weduwe van Louris Cornelisz, geassisteerd door Cornelis Claesz van Driel, oudt-burgermeester, Henrick Danielsz van Neck en Adriaen Pietersz van Neck, haar ooms.
Access number:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventory number:
19
 
 
 
 
 
Notarial record
1 boedelinventaris 1727
Document type:
boedelinventaris
Date:
1727
Document number:
1
Bladzijden:
1 t/m 14
Notary:
Schippers
Location:
Berkel en Rodenrijs
Content :
Inventaris van de nalatenschap van de bejaarde dochter en overleden Trijntje Jansd Berkel gewoond hebbende in deze Heerlijkheid Berkel en Rodenrijs, ten huize van Pieter Jacobs van der Chijs, die tevens deze inventaris heeft opgesteld samen met Jan Arentse Duijvesteijn als executeurs en voogden over de minderjarige erfgenamen. Het testament van Marijtje Jans Vermeulen, weduwe van Jan Cornelisz Berkel is gepasseerd bij notaris Pieter de Lange te Nieuwerkerk aan den IJssel d.d. 10 januari 1708 en het testament van Trijntje Jans Berkel is voor mij notaris gepasseerd d.d. 10 juni 1727. Boedel inventaris met de rekening van de doodschulden aan de doodgraver Aris van Winkel, doodskist door Dirk van Stolk, Chirurgijn Henderik van Gelder,
Access number:
1250 Archieven van de notarissen te Berkel en Rodenrijs
Inventory number:
43 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Stadsarchief Rotterdam.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:1250
Inventarisnummer:43
]
 
 
 
 
 
Notarial record
2 13-jul-1727
Date:
13-jul-1727
Document number:
2
Bladzijden:
1 t/m 4
Notary:
Schippers
Location:
Berkel en Rodenrijs
Content :
Trijntje Jans van Berkel, Maakt haar testament en zij verklaart haar bloedverwanten tot haar enige erfgenamen en benoemd tot executeur en voogd over haar minderjarige erfgenamen haar goede vrienden Pieter Jacobse van der Chijs en Jan Arentse Duijvesteijn.
Access number:
1250 Archieven van de notarissen te Berkel en Rodenrijs
Inventory number:
43 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Stadsarchief Rotterdam.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:1250
Inventarisnummer:43
]
 
 
 
 
 
Notarial record
30 machtiging 25-jul-1746
Document type:
machtiging
Date:
25-jul-1746
Document number:
30
Bladzijden:
754 t/m 756
Notary:
Schippers
Location:
Berkel en Rodenrijs
Content :
Cornelis Slootweg, Claas Slootweg, woonachtig in Hillegersberg en Diert Maarlevelt, gehuwd met Aaltje Ariens van der Meer, de dochter van Maria Slootweg, woonachtig in Pijnacker. Zij zijn gezamenlijke erfgenamen van Geertje Cornelis Slootweg, gehuwd geweest met Barend Huijsman, meester bakker aan den Bergschenhoek, zijnde de zuster van de eerste twee comparanten en tante van moederszijde van de ander. Hij machtigt Willem Hoijer, procureur voor het Hof van Holland voor de afhandeling van de erfenis tegen de genoemde Barend Huijsman.
Access number:
1250 Archieven van de notarissen te Berkel en Rodenrijs
Inventory number:
42 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Stadsarchief Rotterdam.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:1250
Inventarisnummer:42
]