In de adresboeken zoekt u naar straatnaamgegevens van Rotterdamse personen, winkels of bedrijven uit de periode 1808-1939. Behalve namen en straten vindt u er ook beroepen van de hoofdbewoners per adres. De adresboeken kwamen jaarlijks uit en bestonden meestal uit twee delen: een alfabetische naamlijst en een alfabetische stratenlijst met een overzicht van de bewoners.

In de beginjaren bevatten de adresboeken vooral gegevens over bedrijven en handelaren. In latere versies kwam daar informatie over het gemeentebestuur, de gegoede burgerij en de rechterlijke en militaire macht bij. In de loop der jaren werd de inhoud uitgebreid met informatie over de burgers op persoonsnaam en per straat en met gegevens over instellingen, winkels, verenigingen, kerkgenootschappen enz.

De meeste adresboeken bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Een alfabetische lijst van inwoners, met hun beroep en adres;

 • Een lijst van inwoners per straat. Hierbij waren de straten eerst in wijkvolgorde genoemd en vanaf 1899 in alfabetische volgorde. Dit onderdeel komt voor vanaf 1850;

 • Een lijst van het gemeentebestuur, overheidsinstellingen, ambtenaren en non-profit organisaties;

 • Een lijst van bedrijven en beroepsbeoefenaars. Als dit geen apart onderdeel is staan ze in de alfabetische lijsten van
  inwoners genoemd.

Voorbeelden van informatie die alleen in sommige adresboeken voorkomt:

 • Lijst van pakhuizen;

 • Aanmerken van kiesgerechtigden in de
  alfabetische naamlijst;

 • Dienstregelingen van stoomboten, beurtschepen,
  spoorwegen en diligence (1854);

 • Lijst van afgegeven patenten in diverse
  beroepsgroepen (1854).

Tips voor het zoeken

U kunt bijvoorbeeld zoeken op persoonsnamen, straatnamen, beroepen of een combinatie van deze gegevens. Indien u gegevens uit een periode of jaar zoekt kunt u het beste filteren op het jaar van uitgave door de filters te gebruiken.

- Speciale tekens (wildcards) kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • een * (asterisk) vervangt een aantal letters
 • door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken

- Overige leestekens en het gebruik van hoofdletters en kleine letters hebben geen invloed op het zoekresultaat.
- Met “…” (aanhalingstekens) zoekt u naar een exacte woordcombinatie, bijv. “h.a. de boer”.

Door in het zoekveld een periode in te typen, beperkt u uw zoekresultaat tot één of meer jaren. Dit kunt u ook doen door te filteren op jaar. De filteropties vindt u aan de rechterkant van het scherm. U heeft bijvoorbeeld de keuze te verfijnen op ‘Hoofdstuk’, ‘Jaar’ of ‘Wijk’.

In de oudste adresboeken vindt u alleen eigenaren van bedrijven en handelaren. Vervolgens kregen mensen uit de maatschappelijke bovenlaag van de stad een vermelding. Vanaf 1858 werden alle huiseigenaren en huurders die per maand betaalden opgenomen. Deze groep breidde zich steeds verder uit. In de het laatste adresboek, die van 1939, staan de hoofdbewoners van bijna alle adressen vermeld.

Als uw zoekopdracht geen resultaten heeft kan dat verschillende oorzaken hebben:

 • Pas in de laatst verschenen adresboeken werden àlle
  hoofdbewoners van adressen vermeld. In eerdere edities zijn voornamelijk beter gesitueerde bewoners, zoals huiseigenaren, opgenomen.

 • In alle adresboeken zijn alleen de hoofdbewoners genoemd. Inwonende familieleden en ook inwonende huurders worden niet vermeld.

 • De schrijfwijze van de naam of straat die u noemt kan variëren. Bovendien zijn veel straatnamen afgekort.

  Zoekt u bijvoorbeeld naar een bewoner op de Schiedamschedijk / Schiedamsedijk? Gebruik dan een * (sterretje). Hiermee vervangt u één of meer letters in het midden of aan het einde van een woord. Met de zoekterm Schiedams*edijk zoekt u dus tegelijk op beide spellingvarianten.

 • De adresboeken zijn doorzoekbaar gemaakt met behulp van OCR (automatische tekenherkenning). Dit is niet helemaal foutloos, vooral in de adresboeken tot ongeveer 1860 is een deel van de namen en adressen niet goed herkend. Ook na deze jaren zijn er herkenningsfouten.

In plaats van het zoekscherm kiest u nu direct een filteroptie aan de rechterzijde van het scherm. U zoekt nu bijvoorbeeld op een bepaald jaartal waarna u eventueel kunt verder verfijnen op een hoofdstuk, bijvoorbeeld ‘Bedrijven en Beroepen’. Hierna klikt u op het plaatje en vervolgens bladert u door het boek. De groene kleur aan de linkerzijde geeft aan op welke pagina u zich bevindt.

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.