Het Stadsarchief Rotterdam beheert de notariële archieven over de periode 1585-1935. Een beperkt gedeelte hiervan is direct doorzoekbaar.

Een notaris is een openbaar ambtenaar. Hij of zij is door de overheid aangewezen om bepaalde officiële stukken (akten) op te maken. In deze akten worden afspraken wettelijk vastgelegd. Er bestaan veel verschillende notariële akten. Bekende voorbeelden zijn het testament en de huwelijksvoorwaarden.

In notariële akten staat veel informatie over het verleden. Zo staat in testamenten belangrijke informatie over familieverhoudingen of bezittingen.

In een notariële akte is ook te zien of personen konden schrijven. De akten zijn namelijk ondertekend door de persoon die voor de notaris verschijnt. Kon deze persoon niet schrijven, dan plaatste hij of zij een teken (vaak een kruisje).

In de Informatie notariële akten is te zien van welke notarissen notariële akten aanwezig zijn.

Voor de periode 1585-1842 zoekt u in de database op de website of in de papieren index op de studiezaal. Voor de periode na 1842 gebruikt u de repertoria van de notarissen. In het repertorium staan beschrijvingen van de akten en nummers. Hiermee kunt u de gewenste akte vinden.

Inzien van het notarieel archief 1585-1811 kan deels via de website (voor de oudste 500 inventarisnummers) en deels via de microfiches op de studiezaal. De periode 1811-1935 is op microfiche te lezen of kan worden aangevraagd.

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.