Grimeijers foto's in het Rotterdamse archief

Al voor 1940 verkoopt Grimeijer zo nu en dan stadsbeelden aan het Rotterdamse archief. Opvallend is dat archivaris Hazewinkel hem aan het begin van de bezetting vraagt om de situatie in de stad te blijven vastleggen voor de collectie van het archief. Een gewaagd verzoek gezien het verbod op fotograferen in de binnenstad. De door Grimeijer geleverde afdrukken worden dan ook tot aan de bevrijding op een geheime plaats in het Rotterdamse archief aan de Mathenesserlaan bewaard.

Interieur van het verwoeste en verbrande voormalige Beursgebouw aan de Blaak. Op de achtergrond zijn mannen bezig herstelwerkzaamheden te verrichten op het spoorwegviaduct. Juni/juli 1940. Door F.H. Grimeijer


Het Rotterdamsch Jaarboekje 1946 biedt de gelegenheid om voor de dag te komen met alle verboden documenten die tijdens de oorlogsjaren door het archief zijn verworven. 'Daarbij was de noodige verboden waar en daarover zwegen wij toen liever. Gedurende de oorlogsjaren is door het archief een rijke collectie 'puinfoto's' bijeengebracht.' Grimeijer is één van de belangrijke leveranciers van deze puinfoto's. Van de aangekochte afdrukken van Grimeijer wordt in het jaarboekje vermeld dat deze de tragische schoonheid tonen die er in het puin te vinden was. Over Grimeijer: "Ook zorgde hij ervoor dat de verschillende fases die de binnenstad achtereenvolgens  heeft doorgemaakt werden vastgelegd. De kale woesternij, de aanleg van verkeerswegen en waterwerken, het dempen hier en graven daar. Het is verheugend dat ondanks het verbod om te fotograferen waarop streng de hand werd gehouden, de lotgevallen van de oude binnenstad toch zoo bevredigend zijn vereeuwigd.”

Schenking van de negatieven

In 1979 koopt levensverzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden op inititiatief van werknemer en publicist Herman Romer de collectie oorlogsnegatieven van Grimeijer met als doel deze te schenken aan de gemeente Rotterdam. De schenking van N.N. was een bijdrage aan de mei herdenking 1940-1980. Op 15 april 1980 wordt de collectie door N.N. directeur P. A. Nouwen feestelijk aangeboden aan burgemeester Van der Louw. Bij deze gelegenheid krijgt de fotograaf zelf de Erasmusspeld uitgereikt. De negatieven, ruim 800 stuks, worden toegevoegd aan de collectie van het Stadsarchief.  In 2016 volgt een set van 75 stereo-glaspositieven afgestaan door de kleinzoon van de fotograaf.

 

Meer lezen

  • Rotterdam in barbaarse jaren 1940-1945 (deel I en II) / H. Romer. - Rotterdam :  Ad. Donker, 1990
    Signatuur S 13 D 17 + 18
  • Ferdinand Grimeijer : fotograaf van het geschonden Rotterdam / H. Romer. - Rotterdam : Nationale Nederlanden, 1980
    Signatuur IX C 89
  • Aanwinsten van de archiefverzamelingen 1943-1945. In: Rotterdamsch Jaarboekje 1946 (Reeks 5, Jrg. 4) ; pag. CI-CV

 

  • Fraai geschenk voor Rotterdam: Unieke collectie oorlogsfoto's. In: Het Vrije Volk 10-04-1980 (Via Delper)
  • Oorlogsverhaal van de platte camera's. In: Het Vrije Volk 27-12-1979, pag. 3 (Via Delpher

Grimeyer in de collectie van het Stadsarchief